Cyberangreb på fødevareproducenter kan også ramme dagligvarehandlen

Samhandel 1. nov 2023 -
This describes the image
Foto: Netto
  • Fødevarebranchen står overfor en voksende trussel fra cyberangreb, og derfor skal sikkerheden nu øges

Skrevet af: Henrik Denman

Fødevarebranchen risikerer i stigende grad at blive ramt af cyberangreb, og med den stadig mere udbredte digitalisering i branchen risikerer dagligvarehandlen også at blive ramt.

Derfor lancerer branchen nu et projekt, der skal styrke cybersikkerheden hos fødevarevirksomhederne og ikke mindst blandt små og mellemstore virksomheder. Projektet finansieres bl.a. af Salling Group og Dansk Cater.

– Handlen har også en interesse i, at der kommer øget cybersikkerhed i fødevarebranchen, for kæderne kan risikere ikke at kunne få leveret de varer, de skal sælge i butikkerne, hvor deres leverandør bliver hacket, siger Eva Nautrup fra Food & Bio Cluster Denmark til Dagligvarehandlen.dk.

 Food & Bio Cluster Denmark er den nationale klynge af fødevarer og bioressourcer, der driver projektet Cybersikre Fødevareværdikæder i samarbejde med centrale aktører, bl.a. store fødevareproducenter og detailvirksomheder.

Salling Group
Fødevareforsyning er kritisk infrastruktur, og industrien er præget af mange produktionsled og komplekse værdikæder. Derfor kan cybersikkerhed ikke isoleres til den enkelte produktionshal eller distributør, men handler om den samlede fødevaresikkerhed.

Om Salling Groups rolle i det nye projekt siger Eva Nautrup:

– Salling Group er også med i projektet for at være med til at definere, hvilke værdikæder der kan være særligt udfordret. Projektet skal dykke ned i nogle konkrete værdikæder inden for fødevaresektoren, så vi virkelig kan få virksomhederne klædt på og få viden om, hvilke udfordringer der kan være. Værdikæder er f.eks. fra leverandør til produ-cent, og der er mange led i en værdikæde, hvor man kan blive ramt. Lige meget hvor man bliver ramt kan det være katastrofalt for hele kæden og dermed også for handlen og butikkerne. Så kan de ikke få leveret produkterne. Risikoen er at miste forretning og miste konkurrencekraft. Hvis man ikke vurderes at være i en sikker værdikæde, så vælger kun-derne noget andet.

Det nye projekt skal vare i to år og skal styrke cybersikkerheden i fødevareværdikæderne ved at udvikle og udbrede værktøjer til små og mellemstore virksomheder.

Kan ramme varelevering
Eva Nautrup forklarer til Dagligvarehandlen.dk, hvor manglende cybersikkerhed kan ramme fødevarebranchen:

– Der er meget dataudveksling mellem virksomheder i fødevarebranchen. Der skal f.eks. meget data til dokumentation af fødevaresikkerhed. Hvis en virksomhed bliver ramt, så den ikke har adgang til data og ikke kan dokumentere, at produkterne lever op til sikkerheden som de skal, så kan den ikke levere produkterne. Man kan ikke sælge dem, hvis man ikke har data til at dokumentere.

– Hvis man f.eks. bliver ramt af et hackerangreb, så noget af produktionsapparatet ikke kan køre, fordi virksomheden ikke har adgang til de data, den har brug for, så får man nedetid. Det koster masser af penge, hvis man af en eller anden grund får et læk og ikke har adgang til de data, maskinerne skal bruge for at kunne køre. Hvis man ikke har adgang til at åbne fryserne og kølerum og man ikke kan styre temperaturen, fordi man er blevet hacket, så kan det også få fatale konsekvenser.

Eva Nautrup siger, at danske virksomheder i de senere år har været udsat for hackerangreb, som har været dyre og besværlige for virksomhederne.

– Virksomheder er ikke stærkere end det svageste led i værdikæden. Vi ser flere eksempler på, at cyberkriminelle lykkes med at komme ind, og det kan have store konsekvenser for leveringssikkerheden og sporbarheden i hele værdi-kæden, siger hun.

Opdateret 1. nov 2023