Cookie- og privatlivspolitik

 

 
 

 

 

DH Media A/S
CVR-nr. 13255598

1    HVEM ER VI?

DH Media A/S (herefter ”vi” eller ”os”) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger som beskrevet nærmere i denne persondatapolitik.

Hvis du har spørgsmål til denne politik eller vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os:

DH Media A/S
Agro Food Park 26
8200 Aarhus N
adm@dhmedia.dk 


2    VI BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler personoplysninger til forskellige formål, som du kan læse mere om i det følgende. 

Vi behandler udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at kunne efterleve de formål, hvortil personoplysningerne er indsamlet, eller hvis det er nødvendigt for at overholde vores retlige forpligtelser. 


2.1    ABONNENTER
Hvis du som privatperson eller ansat hos en erhvervskunde tegner et abonnement på vores e-avis og/eller vores trykte avis, behandler vi følgende overordnede kategorier af personoplysninger om dig med henblik på at kunne levere vores services til dig:
-    Almindelige oplysninger som fx navn, titel, kontaktoplysninger, adresse, telefonnummer, interesser, oplysninger om din relation til dagligvarebranchen, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

I det omfang det er nødvendigt for virksomhedens drift, videregiver vi dine personoplysninger til samarbejdspartnere, leverandører mv., herunder fx softwareleverandører eller fragtfirmaer.

Vi opbevarer som udgangspunkt ovennævnte oplysninger, så længe du er abonnent på vores produkter og indtil 3 år efter ophøret af ethvert mellemværende med dig.

 
2.2    KONTAKTPERSONER HOS SAMARBEJDSPARTNERE OG LEVERANDØRER
Med henblik på at håndtere virksomhedens drift behandler vi følgende overordnede kategorier af personoplysninger om kontaktpersoner hos vores samarbejdspartnere, leverandører mv.:
-    Almindelige personoplysninger som fx navn, titel, kontaktoplysninger og andre CRM-relaterede personoplysninger, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f og persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c

I det omfang det er nødvendigt for virksomhedens drift, videregiver vi dine personoplysninger til samarbejdspartnere, leverandører mv., herunder fx softwareleverandører eller fragtfirmaer.

Vi opbevarer som udgangspunkt ovennævnte personoplysninger, så længe kundeforholdet består, eller indtil du ikke længere er ansat hos vores leverandør, kunde mv. Personoplysninger, som er registreret i forbindelse med salg, levering, fakturering mv., opbevares i 5 år efter udgangen af det pågældende regnskabsår. 


2.3    BRUGERE AF VORES HJEMMESIDE
Med henblik på at kunne håndtere og administrere vores hjemmeside behandler vi personoplysninger om dig, hvis du giver samtykke til cookies. Du kan læse mere om dette i vores cookiepolitik. Alt afhængig af hvilke cookies du giver samtykke til, kan vi behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig:
-    Almindelige personoplysninger som fx IP-adresse eller hvilke sider du besøger på vores hjemmeside, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a. 

I det omfang du giver samtykke til tredjepartscookies, videregiver vi dine personoplysninger til disse tredjeparter. Du kan læse mere om tredjepartscookies i vores cookiepolitik. 

Hvor længe vi behandler dine personoplysninger til disse formål afhænger af, hvilke cookies du giver samtykke til. 


2.4    DIREKTE MARKEDSFØRING
Med henblik på at kunne holde dig opdateret med relevante nyheder og tilbud, behandler vi følgende overordnede kategorier af personoplysninger om dig:
-    Almindelige personoplysninger som fx dit navn og kontaktoplysninger, hvis du har givet samtykke til direkte markedsføring, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a og markedsføringslovens § 10.

I det omfang det er nødvendigt, videregiver vi dine personoplysninger til vores softwareleverandører og samarbejdspartnere.  

Som udgangspunkt behandler vi dine personoplysninger, indtil du framelder markedsføringen. Hvis du framelder dig vores markedsføring opbevarer vi dine personoplysninger i 6 måneder med henblik på at kunne dokumentere dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f. 

Vi gør opmærksom på, at vi registerer åbninger (OpenRate) og klik (ClickRate) i vores nyhedsbreve til intern brug. 

2.5    KONKURRENCER
Når du deltager i vores konkurrencer, behandler vi følgende overordnede personoplysninger om dig for at kunne administrere konkurrencen:
-    Almindelige personoplysninger som fx dit navn og kontaktoplysninger, js. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

I det omfang det er nødvendigt, videregiver vi dine personoplysninger til vores softwareleverandører og samarbejdspartnere. 

Hvis du vinder en konkurrence, og vi ønsker at offentliggøre dine oplysninger i den forbindelse (fx ved offentliggørelse af et foto på vores hjemmeside), vil vi altid bede om dit samtykke hertil, inden vi offentliggør det. 

Vi behandler dine oplysninger til disse formål indtil 3 måneder efter konkurrencen er afsluttet og vi har udtrukket en vinder af konkurrencen. 


2.6    JOBANSØGERE
Med henblik på at kunne behandle ansøgningsmateriale, som vi modtager uopfordret eller i forbindelse med et stillingsopslag, behandler vi følgende overordnede kategorier af personoplysninger:
-    Almindelige personoplysninger som vi modtager fra dig i forbindelse med din ansøgning, herunder fx navn, kontaktoplysninger, jobhistorik, uddannelse, kompetencer, foto mv., jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f
-    Almindelige personoplysninger, som vi indsamler fra offentlige tilgængelige medier, herunder fx LinkedIn, Facebook mv., jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f
-    Almindelige personoplysninger, som vi indsamler fra dine referencer eller offentlige myndigheder, hvis du har givet samtykke til dette, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a 
-    Almindelige personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med persontypetest eller lignende tests, hvis du har givet samtykke hertil, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Hvis vi behandler særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig, jf. persondataforordningens art. 9, stk. 2 eller dit CPR-nummer, fordi du uden opfordring hertil har angivet sådanne oplysninger i dit ansøgningsmateriale, betragter vi din fremsendelse af ansøgningsmaterialet som dit samtykke til behandlingen af disse oplysninger i forbindelse med rekrutteringsprocessen, jf. persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra a og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

I det omfang det er nødvendigt for at gennemføre rekrutteringsprocessen, kan vi komme ud for at videregive dine personoplysninger til vores softwareleverandører eller samarbejdspartnere, herunder fx rekrutteringskonsulenter og testudbydere.

Hvis ikke din ansøgning fører til ansættelse hos os, gemmer vi som udgangspunkt dit ansøgningsmateriale i op til 6 måneder efter rekrutteringsprocessen er afsluttet.
Under særlige omstændigheder kan vi gemme dine personoplysninger i en længere periode, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt for at kunne forsvare os mod et eventuelt retskrav, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

Hvis vi ønsker at gemme dit ansøgningsmateriale med henblik på eventuel fremtidig ansættelse, beder vi om dit samtykke hertil, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a. 

Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, opbevarer vi den, indtil vi har vurderet ansøgningen, og hvorvidt det er relevant at opbevare den med henblik på eventuel senere ansættelse. Hvis vi ønsker at opbevare din ansøgning i en periode, beder vi om dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.


3    HVIS DU ØNSKER AT TRÆKKE ET SAMTYKKE TILBAGE

Hvis vi behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os som angivet ovenfor under pkt. 1 eller følge vejledningen på vores hjemmeside, i nyhedsbreve mv. 

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, skal du være opmærksom på, at det ikke har betydning for lovligheden af vores behandling frem til tidspunktet, hvor du trækker samtykket tilbage, og at vi i særlige tilfælde kan være berettigede til fortsat at behandle dine personoplysninger, fx for at kunne forsvare os mod et eventuelt retskrav. 


4    OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE

I det omfang det er nødvendigt for at kunne efterleve formålene med behandlingen af dine personoplysninger, kan vi komme ud for at overføre personoplysninger til internationale organisationer eller virksomheder, som er etableret i lande uden for EU/EØS. Vi foretager udelukkende sådanne overførsler, hvis vi har et tilstrækkelig lovgrundlag herfor, herunder fx:
-    Hvis EU-Kommissionen har vurderet, at sikkerheden i det pågældende tredjeland er tilstrækkelig i overensstemmelse med persondataforordningens art. 45,
-    Hvis der i øvrigt foreligger fornødne garantier for sikkerheden, herunder fx ved indgåelse af EU-Kommissionens standardkontrakter i overensstemmelse med persondataforordningens art. 46, eller
-    Hvis en eller flere af undtagelserne i persondataforordningens art. 49 finder anvendelse.


5    SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har derfor stort fokus på, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, vurderer vi løbende de risici, der kan være forbundet med vores behandling af dine personoplysninger. Vi er især opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og fortrolighed.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.


6    DINE RETTIGHEDER

Når vi behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder over for os. Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os som beskrevet ovenfor under pkt. 1. 
-    Indsigt. Du har ret til at få indsigt i og kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig.
-    Berigtigelse. Hvis vi har registreret forkerte oplysninger om dig, har du som udgangspunkt ret til at få sådanne urigtige personoplysninger om dig rettet.
-    Sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet de personoplysninger, vi behandler om dig.
-    Begrænsning af behandling. I særlige tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring. 
-    Indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. 
-    Dataportabilitet. I særlige tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


7    KLAGEMULIGHEDER

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Vi håber dog, at du altid vil kontakte os først, så vi kan finde en fornuftig løsning. 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk 
 

Cookies på dagligvarehandlen.dk

dagligvarehandlen.dk anvender cookies til følgende formål:

Teknisk funktionalitet, herunder login, så vi kan huske dine præferencer.

Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette over for annoncører efter fælles branchestandarder.

Annonceafvikling, så vi kan styre, hvor ofte samme annonce vises til den samme bruger og registrere hvor mange, der klikker på den.

Denne hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside.

Få mere at vide om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler persondata i vores Privatlivspolitik.

Angiv venligst dit samtykke-ID og -dato, når du kontakter os angående dit samtykke.

Dit samtykke gælder for følgende domæner: dagligvarehandlen.dk

Cookies
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan undgår du cookies
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du slette eller blokere dem. Se vejledning på http://minecookies.org/cookiehandtering.

Hvad bruges cookies til på dagligvarehandlen.dk?
Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere samt oplysninger om køn, alder, geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold og annoncering herefter.

– Brugerlogin på dagligvarehandlen.dk
For at logge ind og huske dig til næste gang, benytter webstedet sig af cookies.

– Danske Medier Research (trafikmåling)
Websitet bruger et script fra Danske Medier Research / TNS-gallup.dk til brug for trafikmåling for at kunne indgå i Dansk Online Index.

– TNS Gallup (trafikmåling)
Websitet anvender cookies fra Gallup, der registrerer internetbrug på markedsniveau og på tværs af forskellige websites. Målingen overholder al lovgivning på området herunder persondataloven, ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice, og videregiver ikke oplysninger om de enkelte personers internetadfærd, men kun i samlet form. Se f.eks. fdim.dk/statistik

TNS Gallup registrerer ikke personoplysninger, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilladelse hertil, hvilket sker i forbindelse med udfyldelse af spørgeskemaer. Læs mere om persondata i Gemius Audience.

– Google Analytics (trafikmåling)
Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

– Facebook, Twitter & Google+ (social deling)
dagligvarehandlen.dk benytter widgets fra sociale tjenester som Facebook, Twitter, Google+ og Addthis til at gøre deling og anbefaling af indhold muligt. Disse widgets vil i flere tilfælde også sætte egne cookies.

– Andre
Der kan desuden blive sat flere cookies, da de ovenstående kan have indgået aftaler med andre samarbejdspartnere, hvis cookies også bliver sat. Det gælder især for RTB (Real-time bidding) annoncepladser, der bliver solgt i dynamiske netværk, som kan sætte mange cookies. Listen her kan ikke være komplet af denne årsag.

Brug af personoplysninger
Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. I den forbindelse kan tredjepart modtage data for eksempel til at sende dig avisen. Det kan være tredjepart som Post Danmark, Bladkompagniet eller Portoservice.

Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos DH Media A/S, skal du rette henvendelse på adm@dhmedia.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Ejeroplysninger

Dette website udbydes af:

DH Media A/S
Agro Food Park 26
8200 Aarhus N
Telefon: 86158011
Email: adm@dhmedia.dk