Myndighederne slår ned på tobaksbranchen: Skattesmæk for 115 mio. kr.

Lovgivning 21. maj 2021 - 2 min læsetid
This describes the image
Genrefoto: Colourbox
  • Trods afgiftsstigningerne på tobak, som trådte i kraft april forrige år, har Skattestyrelsen sendt ekstraregninger for 115 mio. kr. ud til tobaksproducenterne

Omfattende kontroller af tobaksbranchen kaster nu en ny, trecifret millionregning af sig.

Siden afgiftsstigningerne i april 2020 har Skattestyrelsen gennemført to kontroller. Den første i efteråret 2020 resulterede i ekstraregninger for 5 mio. kr. til tobaksindustrien, mens den seneste - som netop er gennemført - er i en helt anden liga. I alt har den seneste runde kontrolbesøg kastet ekstraregninger til industrien af sig svarende til 110 mio. kr.

Skattestyrelsen rejser i første omgang krav om efterbetaling af afgiftsforskellen mellem gammel og ny afgift overfor dem, der ikke har betalt korrekt afgift. Derefter vurderes det, om der kan gøres et straffeansvar gældende, lyder det blandt andet fra styrelsen.

Den ansvarlige minister, skatteminister Morten Bødskov, udtrykker dog også irritation over, at tobaksproducenterne med forskellige midler virker til t modarbejde hensigten i loven, som han udtrykker det.

- Med Finansloven for 2020 forhøjede vi tobaksafgifterne ad to omgange, fordi vi som regering ønsker, at færre skal begynde at ryge, herunder særligt børn og unge. Siden den første afgiftsforhøjelse i 2020 har vi imidlertid oplevet tobaksvirksomheder, der handler i strid med lovgivningen eller direkte modarbejder formålet med afgiftsforhøjelserne ved at dumpe priserne så meget, at de simpelthen taber penge på deres salg af cigaretter. Sidstnævnte er ikke ulovligt, men det er klart, at det går stik imod intentionen med lovgivningen, og det er både groft og usmageligt, at man ikke respekterer hensigten med loven. Udover den løbende kontrol, som Skattestyrelsen fører med, at reglerne overholdes, er der derfor brug for strammere regler og hårdere sanktioner, inden afgifterne på tobak stiger igen den 1. januar 2022, siger Morten Bødskov i en pressemeddelelse.

Seneste tiltag fra regeringens side er fremsættelsen af et lovforslag, der vil gøre det forbudt at sælge cigaretter og røgtobak med gamle stempelmærker, hvis det sker mere end tre måneder efter, at de nye afgifter er trådt i kraft. Forbuddet vil betyde, at grossister og detailhandlere kan få bødestraf for at sælge cigaretter, hvor der er betalt gamle afgifter. 

Opdateret 21. maj 2021