Målrettet kontrolindsats bremser trecifret millionsvindel med tobaksafgifter

Kriminalitet 27. apr 2021 - 2 min læsetid
This describes the image
Arkivfoto: Skat
  • Over de seneste 6 år er Skattestyrelsens kontroller blevet bedre til at opsnappe illegal handel med tobak. Det har resulteret i afgiftsopkrævninger på 162 mio. kr.

Skattestyrelsens indsats mod illegal handel med tobak har i senere år haft god vind i sejlene.

I 2020 foretog Skattestyrelsen ca. 280 kontroller og fandt illegal tobak i 61 pct. af kontrollerne. Det er en markant stigning siden 2015, hvor Skattestyrelsen kun fandt illegal tobak i 33 pct. af tilfældene. Kontrollen har i perioden fra 2015 til 2020 samlet resulteret i opkrævninger på 162 mio. kr. for ubetalte tobaksafgifter.

Det skriver Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

- Vi er blevet bedre og bedre til at finde frem til de personer og virksomheder, der ikke overholder reglerne, og der er rigeligt at komme efter. Det er på én og samme tid både opløftende og nedslående. For selvom vores kontroller er blevet mere effektive, så må vi konstatere, at der fortsat er store problemer med ubetalte tobaksafgifter, siger underdirektør i Skattestyrelsen Anne Sofie Hedemann. 

Siden 2015 er der i alt udført 1.200 kontroller over hele landet. Cigaretter og røgtobak, primært vandpibetobak, udgør størstedelen af de samlede skatteopkrævninger fra kontrollerne med henholdsvis 91 og 70 mio. kr., svarende til 99 pct. af opkrævningerne. De øvrige afgiftspligtige tobaksvarer omfatter bl.a. skrå, cigarer, cerutter og cigaretpapir.

Indsatsen har især været rettet mod kiosker, vandpibecafeer, grossister og importører og er typisk sket som efteropkrævninger, når virksomheden ikke har kunne dokumentere, hvor tobakken kommer fra og om, der er betalt korrekt afgift.

- Der er mange, der forsøger at undgå afgiftsbetalingen, og det er alt fra småbeløb til store summer. Smugling og illegal handel med tobaksvarer medfører ikke alene et stort tab for staten. Det undergraver også tilliden til skattesystemet og giver grobund for organiseret snyd og svindel. Skattestyrelsen fortsætter derfor kontrollen på området, siger Anne Sofie Hedemann.

Opdateret 27. apr 2021