Tobaksproducenter presser butikker med lavere avance

Samhandel 10. mar 2021 - 3 min læsetid
This describes the image
  • Danske butikker mister et tocifret millionbeløb i avance på tobakssalg, fordi producenterne presser prisen efter afgiftsstigning

Lige under to og en halv krone.

Det er, hvad der er til butiksindehaveren, når en pakke cigaretter til mellem 40 og 60 kr. ryger over disken. Et beløb, der blandt andet skal dække husleje, løn og renter til lager i butikken.

Og selv om afgiften på cigaretter sidste år fik en ordentlig tak opad, kommer der ikke mere i kassen i butikken.

Tværtimod.

Et stikprøvetjek på en prisliste med indkøbs- og udsalgspriser på cigaretter før og efter prisstigningen 1. april 2020 viser, at en pakke cigaretter i gennemsnit giver 11,5 øre mindre i avance efter prisstigningen.

Det kan lyde af lidt, men for butikker, der sælger meget tobak, løber det op i flere hundrede tusinde på et år.

I 2019 blev der ifølge Danmarks Statistik solgt 257 mio. pakker cigaretter. Et salg på det niveau og et avancefald på 11,5 øre giver et samlet tab på knap 30 mio. kr.

For købmændene Ole og Harald Thomsen, der ejer to supermarkeder, Superland, i Nordjylland, betyder avancefaldet, at de mister op mod 150.000 kr. i avance om året på deres salg af cigaretter.

- Vi køber for ca. 6 mio. kr. plus moms tobak om året, og med den prisstigning, der er sket, er det store beløb, vi skal binde på vores lager, når vi køber tobak, siger Ole Thomsen.

Både Coop og Dagrofa bekræfter, at avancen er faldet en smule. Men ingen af de to dagligvarekoncerner vil sætte tal på faldet.

 

Intet svar fra producenter

Prisen på tobak fastsættes af producenterne, og butikkerne må hverken sætte prisen op eller ned. Da det samtidig er forbudt at reklamere for tobak, er der intet markedsføringstilskud til tobak.

Der er altså ingen håndtag at skrue på: Avancen ligger, som den er sat til fra producentens side.

Dagligvarehandlen har spurgt landets tre store tobaksproducenter, hvorfor prisen er fastsat, så butikkerne mister avance – og om der ikke er en grænse, hvis butikkerne skal fort-sætte salget.

Fra British American Tobacco, BAT, der får for langt den største del af cigaretsalget, lyder det i en mail:

"Af konkurrenceretslige årsager kommenterer vi ikke på spørgsmål vedrørende pris.”

Heller ikke Philip Morris ønsker at kommentere prissætningen.

Japan Tobacco Industries, JTI svarer heller ikke på Dagligvarehandlens spørgsmål, men Anna Kalituha, der er Corporate Affairs & Communications Manager i JTI Danmark, skriver i en mail til Dagligvarehandlen:

- Det danske cigaretmarked oplever et højt pres med stigende afgiftsniveauer, der er meget højere end i nabolandene. Det har lagt pres på avancerne i hele værdikæden, også for distributører og detailhandlere.

Tobaksproducenten advarer samtidig om, at de høje afgifter vil medføre en øget grænsehandel, hvilket det danske skatteministerium har forudsagt.

 

Opdateret 10. mar 2021