Stigende priser presser volumen i Royal Unibrew

Leverandører 29. feb 2024 -
This describes the image
Det har ikke være helt lige til at lede Royal Unibrew igennem 2023. En højere omkostningsbase har resulteret i øget priser ud mod markedet, og forbrugerne har svaret igen med et lavere forbrug.  Foto: Royal Unibrew
  • Øgede priser lagde 1,4 mia. kr. til bryggerikoncernens toplinje, mens overskuddet til gengæld faldt med over 25 pct. Venter vækst på 2 mia. kr. i 2024. 

Skrevet af: Søren Tougaard

2023 har været et svært år for masser af leverandører at navigere i. Det gælder også for Danmarks næststørste bryggerikoncern Royal Unibrew.

Her beretter man selv om en vanskelig start på året, hvor den høje inflation lagde et ekstra tungt pres på omkostningsbasen, og Royal Unibrew derfor så sig nødsaget til at svare igen med prisstigninger ud mod kunderne for at opveje omkostningerne. 

Det betød til gengæld faldende salgsmængder, der gik tilbage med 3 pct. for hele året i forhold til året før, når man ikke medregner volumenvækst fra opkøb. Det påvirkede også selskabets bruttoavance i starten af året, indtil prisstigningerne dækkede omkostningspresset. 

Samlet gik Royal Unibrews salg frem med 1,4 mia. kr. til 12,9 mia. kr. For selv mængdesalget faldt organisk resulterede pris/mix-påvirkningen i en organisk vækst i nettoomsætningen på 4 pct. 

Omvendt gik resultatet før skat kraftigt tilbage med næsten 400 mio. kr. til 1,4 mia. kr., mens det også var tilfældet for bundlinjen, der udviste et overskud på 1,1 mia. kr. mod 1,5 mia. kr. året før. 

Alligevel er topchefen tilfreds med resultat for 2023:

 - Solid eksekvering i 2023 sikrede en organisk EBIT-vækst på 7 pct. På trods af en udfordrende start på året og dårligt sommervejr lykkedes det os at opbygge et stigende momentum i løbet af året. Den organiske EBIT-vækst i 4. kvartal nåede bemærkelsesværdige 29 pct., hvilket sikrede, at vi endte komfortabelt inden for vores guidede EBIT-interval. Vores forretningsomfang er udvidet betydeligt i løbet af de seneste år, og med opkøbene af Vrumona og San Giorgio i 2023 er vores nettoomsætning næsten fordoblet i løbet af de seneste tre år. Royal Unibrew er nu en virksomhed med stærke multi-drik-platforme i Norden og et fodaftryk i Vesteuropa med solide vækstperspektiver. Vi er overbeviste om, at fra hvor vi er nu, har vi masser af indtjeningspotentiale at realisere i de kommende år fra at integrere, konsolidere og vokse disse forretninger, mens vores modne markeder fortsætter deres solide og stabile vækststi, udtaler Royal Unibrews adm. direktør Lars Jensen i forbindelse med årsregnskabet.  

Fortsætter prisstigninger

Bryggerikoncernen oplyser, at dårligt vejr i især Norden lagde et pres på forretningen i sommerhøjsæsonen. Mod slutningen af ​​året var der forbedringer, da der blev gennemført prisstigninger ud mod markedet. 

Og de prisstigninger fortsætter i 2024, hvor Royal Unibrew ikke forventer øget volumenvækst. Her kan de stigende priser sparke omsætningen tæt på det erklærede mål om en omsætning på 15 mia. kr. 

Royal Unibrew forventer en organisk EBIT-vækst på 5-15 pct. i år.

- På grund af den overordnede usikkerhed om den makroøkonomiske udvikling og forbrugeradfærd har vi baseret vores forventninger til nettoomsætningen på en flad volumenudvikling og et positivt pris/mix, der fører til en lav-til-midt-encifret procentvis organisk vækst i nettoomsætningen, som M&A-bidraget fra Vrumona og San Giorgio forventes at blive omkring 1,5 mia. Forbrugerne ser stadig ud til at gå sjældnere ud og bruge mindre under deres udflugter, hvilket især påvirker On-Trade-sektoren negativt. Derudover forventer vi, at forbrugere i Off-Trade-sektoren fortsætter med at søge gode tilbud, lyder det fra Royal Unibrew. 

 

Opdateret 29. feb 2024