Mosteri er en social arbejdsplads med tro på fremtiden trods underskud

Leverandører 10. jul 2024 -
This describes the image
Bornholms Mosteri ser lyst på fremtidens trods underskud de sidste par år. Foto: Bornholms Mosteri
  • Mosteri i Rønne er en socialt funderet arbejdsplads

Skrevet af: Henrik Denman

En af de nyere iværksættervirksomheder på Solskinsøen er Bornholms Mosteri. Virksomheden måtte i 2023 indkassere et driftsunderskud på knap 1,4 mio. kr., som ledelsen anser for at være et utilfredsstillende resultat.

Virksomheden fik i 2022 et underskud på ca. 700.000 kr.

Trods underskuddet ser ledelsen og bestyrelsen optimistisk på den fremtid, som ligger foran den særlige producent.

Virksomheden i Rønne blev grundlagt i 2010 som et socialfondsprojekt og har siden udviklet sig til en kommerciel virksomhed med en stærk identitet som en social arbejdsplads på Bornholm.

Virksomheden skaber jobs til personer, der ellers ville være langt fra arbejdsmarkedet og beskæftiger i alt 17 personer, hvoraf langt over halvdelen er medarbejdere i skånejob, flexjob, praktisk eller afklaring.

Ingen overraskelse

Årets underskud kommer ikke som en overraskelse for ledelsen, da 2023 har været præget af betydelige strategiske investeringer og udviklingsinitiativer, der anses for nødvendige for at sikre mosteriets fremtidige vækst og succes.

– 2023 har været et travlt år med mange bolde i luften. Vi har iværksat mange nødvendige tiltag, som samlet set styrker Bornholms Mosteri, siger direktør Josephine Senger Svendsen, der blev ansat som ny direktør sidste år.

Ansættelsen har ifølge bestyrelsesformand Filip Lau skabt ro.

– Det har fælles forståelse for retningen fremadrettet, og de mange nye tiltag og investeringer forventes at skabe en solid økonomisk basis for fremtiden, siger han.
Selskabets formål er at udvikle og drive virksomhed med produktion og salg af tilvirket most af frugt og grønt, herunder frugtdrikke

Socialt funderet virksomhed

Virksomheden skal drives som en social funderet virksomhed med særligt fokus på at etablere arbejdspladser på Bornholm for personer, som ikke eller kun vanskeligt kan finde beskæftigelse på ordinære vilkår, herunder at kompetence-udvikle personer, så de kan opnå beskæftigelse på arbejdsmarkedet og afklare personer i forhold til mulighederne på arbejdsmarkedet.

Virksomheden opgiver i sin årsberetning ikke tal for omsætningen.

Ejerkredsen består bl.a. af den kendte erhvervsmand Lars Nørby Johansen og Den Sociale Kapitalfond.

Bornholms Mosteri har i 2023 etableret en ny tappelinje. Investeringen har krævet tid og ressourcer, men er nødvendig for at øge produktionskapaciteten og effektiviteten.

Desuden har mosteriet gennemført en omfattende re-brancing, hvor hele mosteriets identitet er opdateret for bedre at afspejle dets værdier og mission.

Gennem året har produktudvikling været prioriteret højt.

Josephine Senger Svendsen oplyser, at virksomheden har introduceret nye produktlinjer for at sikre en stærkere markedsposition, bl.a. en gløgg og en serie kulsyreholdige drikke under navnet Soda.
 

Opdateret 10. jul 2024