Brødkoncern bag Hatting dufter milliarden - ledelsen utilfreds

Leverandører 23. maj 2023 -
This describes the image
Lantmännen Unibake Denmark producerer både frostbrød under Hatting-brandet og som private label,  fast food-produkter som burgerboller og hotdog-brød samt bake off.  Foto: Lantmännen Unibake Denmark
  • Et underskud på 5 mio. kr. blev vekslet til et beskedent overskud i 2022 for Lantmännen Unibake Denmark. Selskabet indgår salgskontrakter med kortere løbetid efter nyt utilfredsstillende år. 

Skrevet af: Søren Tougaard

Lantmännen Unibake Denmark producerer og sælger frostbrød. Mest kendt er Hatting-brandet som sammen med private label morgenbrød afsættes til detailhandlen i Danmark og Skandinavien.

Dertil kommer burgerboller, pitabrød og hotdogbrød, der sælges til foodservicesektoren samt bake off brød til supermarkeder, conveniencekæder og foodservice-kunder i ind- og udland.    

I 2022 steg Lantmännen Unibake Denmarks omsætning med 19 pct. til 982 mio. kr. Stigningen på 158 mio. kr. var især drevet af øgede salgspriser som konsekvens af stigende råvare-, emballage- og energipriser.

47 pct. af selskabets omsætning - 461 mio. kr. - stammer fra salg til udlandet. Det er en fremgang på 103 mio. kr., mens salget på hjemmemarkedet steg med 55 mio. kr. til 521 mio. kr.

Årets resultat af ordinær primær drift blev et overskud på 4,7 mio. kr. mod et underskud på 6,4 mio. kr. året før. Årets resultat efter skat blev et overskud på 0,9 mio. kr. mod et underskud på 4,9 mio. kr. i 2021.

- Ledelsen anser ikke årets resultat for tilfredsstillende og indfriede ikke forventningerne udmeldt sidste år, hvor et resultat sammenligneligt med 2020 niveau (5,2 mio. kr.) var forventet, står der i ledelsesberetningen

Kortere salgskontrakter

I foråret 2022 stoppede selskabet eksport af wienerbrød til Rusland med nedskrivning af aktiver på 3,5 mio. kr. og tab af løbende indtjening som følge.

I april måned blev selskabets bageri i Hasselager ramt af en omfattende brand, hvorefter en produktionslinje blev nedlukket. Konsekvensen af branden, nedlukningen og  forsikringsdækning påvirker årsregnskabet netto med en engangsindtægt på 8,5 mio.kr., og herudover har selskabet modtaget 8,1 mio.kr. i driftstabserstatning fra forsikringsselskab til kompensation for tabt dækningsbidrag.

I indeværende år forventer Lantmännen Unibake Denmark, at priserne på råvarer, emballage og energi stabiliserer sig på et højere niveau.  

- Foodservicesalget er forbedret i 2022 om end stadigt påvirket af Covid19 i årets første måneder og endvidere er salget til detailhandelen øget. Det har været vanskeligt at implementere prisstigninger ud i markedet i samme takt som omkostningsstigningerne realiseres. Denne forsinkelse er medvirkende årsag til det samlede resultat, og har medført at selskabet fremadrettet indgår salgskontrakter med kortere løbetid for så vidt angår fastpris.

- Omsætning forventes at lande i niveauet 1,0-1,1 mia. kr. og resultat af primær ordinær drift forventes i niveauet 15-20 mio. kr., lyder det i ledelsesberetningen.

Det gennemsnitlige medarbejdertal steg sidste år med 18 til 326 fuldtidsbeskæftigede som følge af øget aktivitet i wienerbrødsproduktionen i Hatting. 

Opdateret 24. maj 2023