Byer tester ny værktøjskasse til levende bymidter

Interesseorganisationer 16. nov 2021 - 2 min læsetid
This describes the image
Arkivfoto: Helle-Karin Helstrand
  • Regeringen har efterlyst anbefalinger til levende bymidter. Nu skal fem byer tester nye anbefalinger og værktøjer

Rødekro, Vojens, Lemvig, Vordingborg og Ringsted bliver de fem byer, hvor kommunerne i samarbejde med handelsstandsforeninger og andre relevante parter kan teste en ny værktøjskasse til at skabe levende bymidter.

Regeringen nedsatte i 2020 et Partnerskab for levende bymidter, der skulle komme med anbefalinger til, hvordan man kan understøtte arbejdet med at skabe og bevare levende bymidter i mindre og mellemstore byer. 

Værktøjskassen og anbefalinger er resultatet af den første fase af partnerskabets arbejde.

Med den stigende e-handel og det faldende udbud af fysiske butikker er der ifølge regeringen behov for at gentænke bymidten, hvis der fortsat skal være levende bymidter i hele landet.

Partnerskabet har i første fase frem til maj 2021 indsamlet og analyseret eksisterende og igangværende projekter og eksempler på levende bymidter og har på den baggrund udarbejdet en rapport, der indeholder en række anbefalinger til indsatser rettet mod staten, kommunerne og erhvervslivet

Testbyerne skal opnå erfaringer med anbefalingerne og værktøjerne i praksis. Samtidig vil testbyerne få sparring og støtte til at skabe de bedste forudsætninger for at vende en udfordret bymidtes udvikling til glæde og gavn for kommunens indbyggere og erhvervsliv. 

Dagligvarehandel og detailhandel var bl.a. repræsenteret i partnerskabet ved adm. direktør John Wagner, De Samvirkende Købmænd, og chefkonsulent Per Thye Rasmussen, Dansk Erhverv.

- Hvis ikke et flertal i Folketinget med indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek i spidsen og landets kommuner udviser mod og handler i bymidternes interesse, kan det, vi kalder købstæder, være en saga blot. Så tager den stigende e-handel kombineret med alt for mange såkaldte aflastningscentre med megabutikker uden for byerne livet af bymidternes butiksliv, sagde John Wagner, da udvalgets rapport blev offentliggjort i foråret.

Opdateret 16. nov 2021