Coops cateringforretning nærmer sig millionen i overskud

Foodservice 27. maj 2024 -
This describes the image
Coop vil ikke frasælge sin ejerandel på 50 pct. i Catering Danmark, lyder det fra informationsdirektør Jens Juul Nielsen  Foto: Catering Danmark
  • Lukningen af Kokkens Hverdagsmad kostede på bundlinjen for Catering Danmark. For 2024 forventer selskabet et resultat før skat på op imod 10 mio. kr.  

Skrevet af: Søren Tougaard

Coop Amba ejer igennem investeringsselskabet Coop Invest 50 pct. af Catering Danmark, mens Færch-familien ejer den anden halvdel.

Efter flere pressede år før og under corona, der på tre år medførte et underskud på 23 mio. kr., vendte Catering Danmark bøtten i 2022 med et beskedent plus på 918.000 kr. Nærmest identisk resultat fik cateringselskabet i 2023, hvor det blev til et overskud på 948.000 kr. 

Catering Danmark med hovedsæde i Odense offentliggør ikke omsætningen, men af regnskabet fremgår det, at bruttofortjenesten er steget med 4,4 mio. kr. til 63,5 mio. kr., hvilket indikerer større aktivitet i selskabet.

Trods den meget beskedne fremgang er selskabets ledelse anført af bestyrelsesformand Michael Thinghuus og direktør Peter Overgaard tilfreds med udviklingen set i lyset af nedlukningen af en forretning.  

"Årets resultat er lavere end forventningerne ved årets begyndelse, forårsaget af betydelige afviklingsomkostninger i forbindelse med nedlukningen af Kokkens Hverdagsmad. Cateringaktiviteterne under mærkerne – Kokken & Jomfruen, Smageriet og Kokken&Co har til gengæld udviklet sig bedre end forventet. Samlet set er resultatet tilfredsstillende", står der i ledelsesberetningen.

Ser lyst på 2024

Ovenpå en skyhøj inflation, der tog toppen af danskernes spiselyst ude af huset, har danskerne igen fået øget appetit på at bestille og købe mad til selskaber. Det hænger blandt andet sammen med, at købekraften i mange husholdninger er blevet stærkere takket være store lønstigninger.       

 - Vi ser positivt på 2024 og forventer en betydelig forbedring af indtjeningen gennem en sund cateringforretning. For regnskabsåret 2024 forventes et resultat før skat i niveauet 5-10 mio. kr.", lyder det i ledelsesberetningen. 

Informationsdirektør Jens Juul Nielsen oplyser til Dagligvarehandlen, at Coop Amba ikke har planer om at frasælge sit ejerskab i Catering Danmark.

Senest har Coop Amba frasolgt Coop Bank til Sydbank for ca. 345 mio. kr. for at kunne finansiere tilførslen af kapital til Coop Danmark, hvor Coop Amba og energiselskabet OK skyder to mia. kr. ind i det nødlidende dagligvareselskab. Denne handel afventer godkendelse af Finanstilsynet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 

Udover catering til private selskaber står Catering Danmark også for at producere sandwich, som sælges i Coops butikker. 

Opdateret 27. maj 2024