Tre veje til plus på klima-kontoen

Debat og Kommentar 9. jul 2021 - 4 min læsetid
This describes the image
Colourbox
  • Der skal helt andre midler i brug, hvis vi skal mindske vores indvirkning på klimaet, siger Torben Lund, landechef i CHEP Danmark

Skrevet af: Redaktionen

Vi gør ikke nok for at råde bod på den skade, vores moderne produktions og forbrugsvaner har påført klimaet.

I hvert fald ikke hvis vi vil leve op til de klimamål, vi selv har været med til at sætte.

Det konkluderer flere af verdens førende forskere. Derfor glæder det mig at se, at flere store virksomheder nu begynder at tænke i regenerative strategier, der skal tage deres bæredygtighedsindsats til et nyt niveau.

At være regenerativ vil i bund og grund sige, at du giver mere, end du tager – at din klimapåvirkning ikke bare skal gå i nul, men også i plus. Du skal derfor ikke leve i nuet, men derimod se på fortiden og fremtiden – for at genskabe de ressourcer, der allerede er gået tabt, og for at skabe endnu flere ressourcer, der kan genoprette klimabalancen i fremtiden.

Det lyder måske lidt abstrakt, og jeg vil derfor dele tre helt konkrete eksempler på, hvordan du i praksis kan gribe det an, hvis du gerne vil arbejde hen imod en mere regenerativ forretningsmodel.

Rådene er baseret på mine egne erfaringer fra de sidste 11 år i en af verdens mest bæredygtige virksomheder – som beskæftiger sig med forsyningskæder, der er en af verdens mest forurenende brancher.

1. Opdyrk nye skovområder

I en virksomhed som vores, der er afhængig af træ til produktion af vores blå træpaller, har vores primære fokus i mange år været at minimere vores træforbrug. Det gør vi blandt andet ved at undgå spild i produktionen og øge levetiden af vores paller gennem en cirkulær dele- og genbrugsmodel.

Derudover har vi de seneste mange år arbejdet aktivt for at promovere bæredygtige praksisser og kun indkøbt træ fra certificerede, bæredygtige skove, hvor der er sikret en balance mellem høst og såning, så skovens ressourcer holdes på et konstant niveau. Fra 2015-2020 reddede vi faktisk 1,8 millioner træer gennem vores cirkulære forretningsmodel.

Det er alt sammen godt nok, men vi kan og bør gøre mere end det. For hvis vi skal nå målsætningerne i Paris-aftalen, bliver vi nødt til at genskabe verdens skove, til vi når samme samlede skovareal som før industrialiseringen. Vi går altså fra at undgå yderligere skovfældning til at arbejde aktivt med genopdyrkning og nyplantning af skove. Det er her, det regenerative element kommer ind.

I CHEP har vi fx forpligtet os på at plante to træer for hvert træ, vi fælder i forbindelse med vores træpalleproduktion. Ét træ til vores paller og ét træ til planeten, plejer vi at sige. På den måde har vores forretning en decideret positiv – og ikke bare neutral – effekt på klimaet. Et ret simpelt regnestykke, der har en enorm effekt, når man har en global produktion og skalerer op.

2. Genanvend eksisterende affald

Genanvendelse af affald er et andet oplagt sted at starte, hvis du vil arbejde regenerativt. Rigtig mange virksomheder har for længst iværksat initiativer for at skære ned på deres affaldsproduktion af fx engangsplast og den forurening, der følger med. Men nye teknologier har åbnet hidtil lukkede døre: Fremfor kun at minimere din egen affaldsproduktion kan du også bidrage aktivt til at fjerne fx plastik fra naturen eller ligefrem bruge eksisterende plastaffald til at producere nye, langtidsholdbare produkter, der kan genbruges igen og igen. I CHEP laver vi fx også genanvendelige plastpaller og har en ambition om at anvende minimum 30 pct. såkaldt upcycled plastik i produktionen af disse i 2025. Vores nye plastikkvartpalle består faktisk allerede af 100 pct. genbrugsplast, hvoraf 100 pct. kan genanvendes igen, når pallen kasseres.

3. Investér i innovation til CO2-reduktion

Når det kommer til CO2-udledning, er der stadig et stykke vej forude, før vi kan nå målet om en nulprocentsudledning, og fokus er derfor fortsat på at reducere den negative påvirkning.

Men parallelt kan vi godt arbejde os henimod en regenerativ praksis. Fx ved at investere i og støtte udviklingen af nye teknologier, som på en kosteffektiv måde kan isolere og opsamle CO2 og samtidig producere oxygen, så vi kan genoprette balancen i atmosfæren.

Disse teknologier findes ikke endnu, men der er ingen tvivl om, at de kommer – det kræver blot den rette politiske og økonomiske opbakning.

Jeg håber, at mine eksempler på regenerativitet i praksis kan inspirere andre til at sætte barren endnu højere. Det er på tide, at vi går skridtet videre og tager ansvar, ikke bare for den effekt, vores forretning har på klimaet i dag, men også for den skade, vi har forvoldt i fortiden, og det, som yngre generationer skal leve med i fremtiden.

Vi må ikke stille os tilfredse med blot at gøre det ”mindre dårligt” – vi skal rent faktisk gøre det godt.

Opdateret 9. jul 2021