Svinebonde på Fyn tæmmer potent klimagas

Bæredygtighed 16. jan 2023 -
This describes the image
Foto: Danish Crown
  • Danish Crown tester nu i storskala en teknologi, hvor metangas fra gylletanke indsamles og brændes af

Hos en svinebonde på Fyn brænder en gasfakkel på metan fra en gylletank. Hver dag brænder den i flere timer. Det er metangas fra gylletanken, der driver flammen, så den skadelige drivhusgas metan løbende brændes af og bliver til CO2 og vand. 

Metoden er ny, og beregninger viser, at klimabelastningen fra det metan, der opsamles og brændes af, reduceres med over 95 procent. 

Nu går Danish Crown ind i storskala test af teknologien, som potentielt kan reducere klimaaftrykket fra et kilo grisekød med 10 til 20 procent.

- Teknologien er meget lovende. Det ser ud som om, at man med en effektiv tætning af de overdækkede gylletanke og aktiv opsamling vil kunne opsamle og afbrænde metangas nærmest hele året, siger seniorforsker Anders Peter Adamsen fra Aarhus Universitet.

Han har fulgt teknologien igennem de sidste par år:

- Det er et yderst vigtigt skridt, da metangas er en utrolig potent klimagas, og vel og mærke en som vi kan gøre noget ved med denne nye teknologi. Vi har et stort behov for at finde teknologier, der kan reducere metangas fra gylletanke, da f.eks. hyppig udslusning af gylle i stalde vil give mere metangas i gylletanken.

Projektet har været tre år undervejs, og bag teknologien står Deponigas ApS, der gennem mere end 20 år har erfaring med gasindvinding fra lossepladser i Danmark. Da de indledende forsøg viste et enormt potentiale blev virksomheden AgroGas stiftet med det mål at udbrede teknologien til landbruget.

AgroGas præsenterede Danish Crown for ideen om at teste teknologien i stor skala, og det blev starten på et partnerskab mellem AgroGas og Danish Crown.
 
Udover at teste afbrændingen af metan i storskala vil de to parter også undersøge mulighederne for at bruge metangas fra gylletanke til produktion af strøm og varme. Ultimativt er målet også at opsamle den CO2, der frigives ved afbrændingen.  Udfordringen er, at metangassen er mager og kvalitetsmæssigt svingende.

Danish Crown, der netop har fået godkendt sine klimamål af FN-partnerskabet Science Based Targets, ser partnerskabet med AgroGas som en af vejene til af nå selskabets målsætning om at være netto klimaneutral senest i 2050.
 
- Teknologien er spændende, fordi den potentielt set kan bidrage til en væsentlig reduktion af klimaaftrykket fra grisekød. Projektet er et godt eksempel på, hvordan vi i dansk landbrug også kan tage teknologien til hjælp i den bundne opgave, det er at reducere udledningen af klimagasser, siger Nicolaj Nørgaard, der er direktør for Danish Crowns ejervendte aktiviteter i en pressemeddelelse.
 

Opdateret 16. jan 2023