Emballagen skal finde nye veje i en cirkulær økonomi

Bæredygtighed 24. jan 2024 -
This describes the image
Konsulent for cirkulær økonomi Rikke Halkjær Kristensen fra VANA. Foto: Flemming Effersøe
  • Producentansvaret på emballage tvinger virksomheder til at tænke i nye baner

Erstat, minimer, genbrug og brug igen er nøgleordene i fremtidens emballagestrategi. Det er også en genvej for virksomhederne til at reducere omkostningerne ved brug af emballage, hvad der bliver endnu mere påkrævet med det kommende producentansvar for emballage.

Betalingen for emballageforbruget vil som udgangspunkt blive lavere, jo højere grad af genanvendelse emballagen har. Det var budskabet på en GS1-konference i november i fjor om producentansvaret for emballage.

- Den kommende vægtbaserede betaling for emballage kommer til at påvirke virksomhedernes udgifter i højere grad end selve udgifterne til indkøb af emballage, hvor vi i den senere tid faktisk har oplevet faldende priser på de såkaldt vergine materier, altså råvarerne, siger konsulent for cirkulær økonomi Rikke Halkjær Kristensen fra VANA.

Dansk Industri, DI, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer og DagSam (Mærkevareleverandørerne, Coop, LIDL og DSK med Rema 1000 og Dagrofa) har stiftet VANA – Dansk Emballageansvar som en såkaldt kollektiv ordning, der skal sikre erhvervslivet den både bedste og billigste genanvendelse af emballage.

På konferencen sagde Rikke Halkjær Kristensen, at forbrugerne mener, at nye emballagetiltag bør være rettet mod at reducere unødig emballage, at alt for meget emballage ender i naturen til skade for miljø og sundhed, særligt plastik er en bekymring, og at der er anseelige mængder affald, der endnu ikke genanvendes.

Hun opfordrede virksomhederne til med det afsæt at skabe et positivt brandimage ved at tage ansvar og vise deres kunder synligt, at virksomheden har taget ansvar ved at reducere eller fjerne emballager og ved at kommunikere om ansvaret på et faktuelt grundlag med udgangspunkt i data.

365 discount dropper den sorte plastic

I en mere cirkulær økonomi er den sorte plastic, der ofte bliver brugt til at emballere kød, også en miljømæssig synder. Det tager Coops grønne discountkæde nu konsekvensen af.

365 discount udskifter de sorte plastbakker med en klar indpakning af kød i alle butikker, hvilket betyder at mange millioner årlige plast-emballager til kød bliver nemmere at genanvende.

- Med skiftet sikrer vi, at plasten i højere grad bliver genanvendt. I dag er det sådan, at mange sorteringsanlæg ikke kan sortere den sorte plastemballage til genanvendelse med den teknologi, de har til rådighed. Derfor styrker vi den cirkulære økonomi og sikrer en markant højere genanvendelse af kødbakker og anden plastemballage af kød, siger Thomas Roland, CSR-chef i Coop Danmark.

For discountkæden drejer det sig årligt om 1012 tons sort plastik, der i fremtiden bliver klar. Udfasning omfatter Coops egne mærker, og dermed er det langt størstedelen af kødsortimentet, der nu får en klar emballage.

Koster virksomheder over to mia. kr.

Transformationen af emballage bliver drevet af, at det økonomiske ansvar for at håndtere emballagen flytter fra kommunerne (som opkræves via borgergebyrer i kommunerne) over til producenterne med det såkaldt udvidede producentansvar for emballage.

Ansvaret bliver en del af virksomhedernes økonomi og drift fra 2. halvår 2025 og vil ramme ca. 41.000 danske virksomheder.

I bedste fald kan den rette sammensætning af emballage dog give en lavere afgift for affaldshåndteringen, når producentansvaret træder i kraft.

Producentansvaret omfatter 1,1 mio. ton emballage og forventes ifølge direktør Morten Harboe-Jepsen fra Emballageretur, der også ruster sig til at håndtere producentansvaret for sine medlemmer, at koste virksomhederne 2,35 mia. kr. om året at håndtere.

- For de fleste af dem er emballage lidt firkantet formuleret kun en nødvendighed til indpakning, transport, etc. Derfor er det hverken et fokusområde eller øverst på dagsordenen på ledelsesmøderne – men det burde det være, for det har enorm betydning for virksomhederne – både økonomisk og i forhold til klima og miljø, skriver han i et debatindlæg i Børsen.

To nye bekendtgørelser

Det er stadig stigende affaldsmængder af emballage som plastic, pap, glas, aluminium og mad- og drikkevarekartoner, som har fået regeringen og flere af Folketingets partier i 2022 til at give hinanden håndslag på, at kampen nu for alvor skal sættes ind for at reducere affaldsmængder og sikre en mere cirkulær økonomi.

I gennemsnit efterlader hver borger i EU 189 kg emballageaffald ifølge tal fra Miljøstyrelsen. Og tallet er kun stigende som følge af især øget brug af plastic. Miljøstyrelsen er på vej med to bekendtgørelser, der skal definere og beskrive virksomhederne betaling og håndtering af affaldet.

De to bekendtgørelser baserer sig på et EU-direktiv for emballage fra 2018 og en kommende EU-forordning, der bliver mere forpligtende for medlemslandene end i EU-direktivet. Den første danske affaldsbekendtgørelse stammer helt tilbage fra 2008.

Selv om udarbejdelsen af bekendtgørelser trækker ud, står flere kollektivordninger – både danske og udenlandske – klar til at hjælpe virksomhederne mod betaling til at håndtere det udvidede producentansvar, herunder Vana og Emballageretur.

Opdateret 25. jan 2024