Skattestyrelsen har opkrævet 320 mio. kr. efter sliksvindel

Afgifter 20. mar 2021 - 2 min læsetid
This describes the image
Skat henter mio. hos slikgrossister Foto: Henrik Frydkjær
  • Folketingets partier er enige om en styrket afgifts- og skattekontrol, der aktuelt giver 115 ekstra medarbejdere til opgaven

Fra 2015 til 2020 har Skattestyrelsen gennemført knap 4.000 målrettede kontroller mod smugling og illegal handel med chokolade og sukkervarer.

Kontrollerne er blandt andet gennemført i det københavnske kioskmiljø og har i alt resulteret i opkrævninger for ubetalte sukkerafgifter på 320 mio. kr., hvilket svarer til, at der i gennemsnit er opkrævet ca. 53 mio. kr. årligt.

- Der er rigtig meget slik og chokolade, der finder vej over grænserne og bliver handlet i Danmark helt uden eller med forkert afregning af danske sukkerafgifter. Det er lige fra uregistrerede garagebutikker til etablerede butikskæder, der forsøger at sælge ulovlige chokolade og sukkervarer. Resultaterne viser, at der fortsat er behov for et skarpt fokus på branchen, siger underdirektør i Skattestyrelsen Anne Sofie Hedemann i en pressemeddelelse.

Opkrævninger er typisk udsendt, fordi virksomhederne ikke har kunnet dokumentere, hvor chokolade- og sukkervarerne kommer fra, og om der er betalt korrekt afgift af det. I de tilfælde kan Skattestyresen vælge at beslaglægge og tilbageholde varerne, indtil afgiften er betalt.

Kontrollerne foregår over hele landet, og i visse tilfælde bliver de planlagt og gennemført i samarbejde med Toldstyrelsen, Fødevarestyrelsen og politiet.

I løbet af den seksårige periode, hvor Skattestyrelsen har foretaget kontroller af slikbranchen, er der sket en markant stigning i træfprocenten, der er gået fra 40 pct. i 2015 til 69 pct. i 2020. Indsatsen er rettet mod kiosker, butikker, importører og grossister – med et stigende fokus på de to sidstnævnte.

- Med årene er vi blevet mere effektive til at finde de virksomheder, der forsøger at sno sig uden om reglerne. Vi går målrettet efter alle led i handlen med ulovligt slik og chokolade lige fra import til mindre salgskanaler på det danske marked. Ved i højere grad at målrette indsatsen mod importører og grossister kan vi dermed begrænse, at de illegale varer spreder sig til detailbutikkerne, siger Anne Sofie Hedemann.

I en politisk aftale ”En styrket skattekontrol” – etape 2 fra marts 2021 – er det aftalt at afsætte 115 medarbejdere til skrappere kontrol over for virksomheder, herunder styrket afgiftskontrol. Det sker som led i regeringens reform af skattekontrollen, hvor der over de kommende år skal ansættes i alt 1.000 nye medarbejdere i Skatteforvaltningen.

Opdateret 22. mar 2021