Awardshow: Unge skal inspirere til bæredygtigt forbrug

Organisationer - Navne 3. okt 2022 -
This describes the image
Arkivfoto: Carsten Lundager/Dansk Erhverv
  • Handlens unge talenter var i fokus ved uddelingen af Detailhandlens Fagprøvepris og Danish Retail Award

     

Skrevet af: Henrik Denman

Dansk handel efterlyser mere handling i stedet for pæne ord for at klare de store udfordringer med bæredygtighed og klimavenlige løsninger, som både detailhandel og leverandører står overfor i dag

Det var et klart budskab til politikere og handel, som kom frem ved den traditionsrige uddeling fredag af to store priser indenfor handel, Detailhandlens Fagprøvepris og Danish Retail Award.

Priserne uddeles hvert år som en hyldest til talenterne i dansk handel. For at klare de voldsomme forandringer og udfordringer er handlen mere end nogensinde afhængige af dygtige elever og handelsuddannede. Men branchen mangler folk, sagde Laurits Rønn, viceadministrerende direktør i erhvervsorganisationen Dansk Erhverv. En hovedopgave er derfor at få flere unge til at få en uddannelse inden for handel.

– Vi taber for mange unge, og det dur simpelthen ikke, når vi har brug for dem. Derfor fremlagde Dansk Erhverv sidste år en stor investeringsplan, der vil sende 3,5 mia. kr. ind i vores uddannelser.

– Vores forslag blev taget positivt imod af mange – også på Christiansborg. Men vi ser gerne, at vi bevæger os væk fra de mange pæne ord om behovet for investeringer og skrider mere til handling, sagde Laurits Rønn.

 

Aktivistisk

Dagens hovedtaler, Louise Gade, der er Executive Vice President HR i Salling Group, understregede også, at tiden for handlen er inde fra at give støtte til at gå ind i en mere aktivistisk handel.

– Det vil sige, at man går ind med en mere aktivistisk tilgang, hvor vi både tør have holdninger og tage aktive valg i forhold til for eksempel klima, miljø, sundhed, uddannelse og job.

Den store uro på den internationale scene fik Louise Gade til at overveje, hvordan situationen kan udvikle sig:

– Vil det blive en motor for bæredygtige investeringer i klimavenlige løsninger? Eller kommer den accelererende inflation til at spænde ben, fordi vi ikke har råd til bæredygtige løsninger?

– Det er svært at spå om, Men på klimaagendaen tyder meget på, at den geopolitiske situation har betydet en endnu mere aktivistisk tilgang, hvor lande, virksomheder og borgere fremrykker investeringer i bæredygtige energiløsninger og i et endnu stærkere fokus på at reducere madspild, sagde Louise Gade.

Hun fremhævede her de unge forbrugeres betydning for at drive udviklingen i en mere aktivistisk retning.

Hun beskrev de unge som ganske veloplyste, når det gælder udfordringerne med at sikre et bæredygtigt samfund. De er blevet trænet i at kunne se sammenhængen mellem adfærd og klimapåvirkning.

De unge forbrugere vil gerne omfavne bæredygtige varer og løsninger, men mange har svært ved at finde udbuddet af bæredygtige produkter og services.

 

Forandringsagenter

For Louise Gade er mere transparens derfor afgørende, og det er vigtigt for handlen at få de unge talenter i spil.

– I unge er de forandringsagenter, der kan vise vejene til, hvordan vi kan inspirere til nye forbrugsmønstre, som samtidig er en god forretning, fordi det mindsker spildet, reducerer energiforbruget og ændrer forbrugsmønstrene i en grønnere retning.

De unge efterspørger samtidig voksne rollemodeller, der tør tage modige og ambitiøse beslutninger for at fremskynde den bæredygtige omstilling.

– Min frygt kan være, at hvis vi som virksomheder ikke er modige nok, risikerer vi reguleringer og lovkrav, og det vil være meget ulykkeligt. Så risikerer vi nemlig, at det hele ender i formelle procedurer, processer og rapportering, som vil være meget tungt for alle virksomheder, men særligt for de små og mellemstore virksomheder, dem vi kalder SMV'er. Hvis noget bliver tungt og bureaukratisk, bliver det demotiverende, og bureaukrati kommer til at tage fokus fra de værdiskabende handlinger, sagde Louise Gade.

 

Mere forandring

Bæredygtighed var også et gennemgående tema, da formanden for HK Handel, Mette Høgh, talte til dagens prisvindere.

– Bæredygtighed er i dag er krav. Vi er nødt til at dreje vores branche mod en mere bæredygtig retning, og jeg er ikke i tvivl om, at branchen bliver mere bæredygtig, sagde hun.

Sektorformand Simon Tøgern, HK/Privat tog i sin tale udgangspunkt i, at fagprøverne vidnede om et højt fagligt niveau.

– I fremtiden skal man være klar over, at der vil være én konstant - det er forandring. I skal blive ved med at uddanne jer gennem hele jeres arbejdsliv, og I skal planlægge uddannelser for jer selv gennem hele jeres liv, sagde Simon Tøgern.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard betegnede prisvinderne som rollemodeller, som deres arbejdspladser kan være stolte af.

– Det er dygtige mennesker, der driver handelsfaget. I skal være en inspiration for mange unge. I dag vælger mange en gymnasial uddannelse, men vi skal have brudt med den kultur, at det skulle være finere at tage en gymnasial uddannelse. Det skal være lige så fint at tage en handelsuddannelse. Man skal gøre sig lige så meget umage og være lige så ambitiøs med sit fag, uanset hvilken uddannelse man vælger, sagde Peter Hummelgaard.

 

Opdateret 3. okt 2022