DSK ansætter ny jurist og politisk chefkonsulent

Organisationer - Navne 2. mar 2022 - 1 min læsetid
This describes the image
Foto: DSK
  • De Samvirkende Købmænd opruster politisk og juridisk med Winni Sjelle Freund-Poulsen, der senest har været sekretariatsleder i Rudersdal Kommune

De Samvirkende Købmænd (DSK) har fra den 1. marts 2022 ansat Winni Sjelle Freund-Poulsen som ny jurist- politisk chefkonsulent.

Winni Sjelle Freund-Poulsen er 48 år, uddannet cand.jur., og har yderligere en diplomuddannelse i ledelse. De seneste syv år har hun været ansat som chefkonsulent og sekretariatsleder i Rudersdal kommune, hvor hun bl.a. har haft ansvaret for ældre- og sundhedsområdet, siden børne- og ungeområdet og implementering af GDPR i den kommunale forvaltning.

Inden jobbet i Rudersdal kommune var Winni Sjelle planchef i Bornholms kommune i tre år, hvor hun udover 22 medarbejdere havde ansvar for fysisk planlægning, planstrategi, kommune- og lokalplaner samt byggesagsbehandling. Hun havde ligeledes ansvaret for Plan & Bygs dialog med erhvervslivet og mediehåndtering. 

Winni Sjelle har også en bred juridisk erfaring, indsigt i planlovgivning og den kommunale beslutningsproces. Dertil kommer, at Winni tidligere har været konservativt medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg i perioden 1998-2001.
 

Opdateret 2. mar 2022