Nemlig.com-ejers fortsatte levering til Københavns ældre afgøres nu

Nemlig.Com 2. nov 2021 - 2 min læsetid
This describes the image
Screendump: Intervare
  • Et flertal i Borgerrepræsentationen besluttede 7. oktober at give Intervare en frist til den 1. november til at sikre chaufførerne ordnede forhold

Nemlig.com-ejer Intervare har samarbejdet med Købehavns Kommune stort set uafbrudt siden 2003. Men i disse dage tager kommunens jurister stilling til, om samarbejdet skal fortsætte. Det sker på baggrund af materialer fra Intervare.

Politikerne i Borgerrepræsentationen blev 7. oktober enige om at give Nemlig.com-ejer en frist til 1. november, inden kommunen eventuelt vil opsige kontrakten. Politikerne mener, at Intervare ikke overholder kontrakten i forhold til, hvordan chaufførerne er aflønnede.

Intervare med adm. direktør og stifter Stefan Plenge i spidsen mener på sin side, at chaufførerne er selvstændige eller ansat af selvstændige vognmænd. Intervare kalder afgørelsen en ren politisk og ikke faktuel og juridisk funderet beslutning,

Opgaven indebærer levering af dagligvarer til 2100 visiterede borgere i kommunen. Borgerne kan også vælge at handle hos Egebjerg Købmandsgård. Sidstnævnte samarbejder med Nykøbing Sjælland og Omegns Brugsforening.

Kontrakten, der har en årlig værdi på 5 mio. kr., udløber under alle omstændigheder med udgangen af april næste år.

Sammen med tidsfristen har politikerne besluttet, at tilbageholde månedlige betalinger til Intervare på 400.000 kr. op til et samlet beløb på 3,2 mio. kr. Beløbet kan bruges til at efterbetale chaufførerne det beløb, som kommunens CSR-enhed har vurderet, at de er blevet underbetalt i perioden 2017 og frem til i dag, hvor kontrakten har løbet.

Herudover varsler kommunen nu dagbøder på i alt 7.200 kr. over for Intervare. Boden vil falde dagligt indtil chaufførerne har fået deres penge, og Intervare har fremsendt dokumentation for bl.a. lønforhold, sådan som firmaet efter kontrakten er forpligtede til.

 

FAKTA:

- kravene mod Intervare rejses på baggrund af undersøgelser, kontrolbesøg og dybdegående interviews med de chauffører, som har bragt dagligvarer ud til københavnere

- kommunens CSR-enhed har konstateret, at Intervare ikke lever op til kommunens arbejdsklausul på en række områder. Blandt andet er chaufførerne blevet underbetalt, ligesom de heller ikke har haft mulighed for at afholde ferie eller melde sig syge ved sygdom. Dertil er det konstateret meget lange arbejdsdage og -uger.

- alle leverandører skriver under på en arbejdsklausul, når de indgår kontrakt med Københavns Kommune. Klausulen stiller krav om, at de medarbejdere, der udfører arbejde for Københavns Kommune, skal have løn- og arbejdsvilkår svarende til overenskomsten på området.

Opdateret 2. nov 2021