Skatteminister: Nye afgifter vil øge salget af cigaretter

Lovgivning 2. jun 2021 - 3 min læsetid
This describes the image
Genrefoto: Colourbox
  • En kommende afgift på væsker til e-cigaretter vil øge salget af almindelige cigaretter med op mod 15 mio. styk, lyder vurderingen fra Skatteministeriet

Regeringens indsats for at nedbringe antallet af rygere herhjemme gennem blandt andet stigende afgifter kan vise sig at være et tveægget sværd.  

For mens de igangværende stramninger af tobaksområdet – herunder stigning af afgiften over to omgange - ventes at nedbringe forbruget med op mod 20 pct., kan en ny afgift på væsker til e-cigaretter fungere stik modsat. 

Tema: Turbulens i convenience-butikkerne

Vi sætter fokus på convenience-markedet i næste nummer af Dagligvarehandlen.

Ændrede forbrugsvaner, lukkede spillehaller, afstand og håndsprit er bare nogle af de corona-følger, som har ramt convenience-butikkerne. Oveni kommer en stramning af reglerne for tobakssalg som beskrevet i denne artikel. Dagligvarehandlen nummer 11 er online senere i dag - onsdag 2. juni 2020.

Afgiften kan i værste fald øge salget af konventionelle cigaretter med op mod 15 mio. styk.

Det konkluderer skatteminister Morten Bødskov (A) i et svar til Nye Borgerliges Lars Boje Mathiesen.

Lars Boje Mathiesen beder blandt andet ”ministeren redegøre for, hvor mange færre rygere det forventes, at afgiftsstigningen på cigaretter pr. 1. april 2020 og 1. januar 2022 vil medføre,” hvorefter han beder ministeren vurdere, hvordan det forventede fald i rygere vil blive påvirket af ”introduktionen af en afgift på nikotinholdige væsker?”

Gynger og karruseller

Meldingen fra ministeren er, at man i ministeriet faktisk forventer et stigende forbrug af konventionelle cigaretter som følge af en ny afgift på væsker til e-cigaretter.

Konkret foreslår regeringen, at der indføres en afgift på nikotinholdige væsker bestående af to satser: En lav sats på 1,5 kr. pr. milliliter for væsker med en nikotinkoncentration på op til 12 mg pr. milliliter og en høj sats på 2,5 kr. for væsker med en nikotinkoncentration over 12 mg pr. milliliter.

”Det skønnes med betydelig usikkerhed, at afgiften isoleret set indebærer en substitution
mellem nikotinholdige væsker og cigaretter svarende til en stigning i forbruget af cigaretter i størrelsesordenen 15 mio. stk. Det svarer til knap 0,3 pct. af cigaretforbruget før de
skønnede effekter af afgiftsforhøjelserne på tobak, lyder det i svaret fra skatteminister Morten Bødskov til Lars Boje Mathiesen.

En fordobling af prisen

At man i Skatteministeriet langt fra er sikker på effekten af den kommende væskeafgift skyldes især, at markedet for e-cigaretprodukter er relativt nyt.

Gennemføres forslaget i sin nuværende udformning står én ting dog klart: Prisen på e-cigaretter vil stige markant, hvilket (som ministeriet estimerer) kan skubbe en del brugere af produkterne over på – eller tilbage til – konventionelle cigaretter eller røgtobak. 

”Den foreslåede afgift inkl. moms skønnes at medføre, at prisen på nikotinholdige væsker i gennemsnit vil blive omtrent fordoblet. De afledte adfærdseffekter, herunder substitution, er forbundet med betydelig usikkerhed, når der skønnes over konsekvenserne ved så store prisstigninger,” lyder det i svaret til Nye Borgerlige.

Opdateret 2. jun 2021