DOM: Lidl må ikke sammenligne med mærkevarer i sine reklamer

Lidl 10. okt 2019 - 2 min læsetid
This describes the image
Lidl tilbudskampagne betale sagsomkostninger Kampagnen fra 217

Discountkæden Lidl har brudt markedsføringsloven i en markedsføringskampagne i foråret 2017. Det har Sø- og Handelsretten netop slået fast i en dom.

Det var Mærkevareleverandørerne MLDK, der havde trukket Lidl i retten.

- Det var for os en principsag, en såkaldt anerkendelsessag, og sagen handlede om kampagnen som helhed. Den har vi vundet. Det var, hvad vi ventede, og det er vi fuldt ud tilfredse med. Vi har ikke som organisation har nogen mærkevare i klemme, siger direktør for MLDK Niels Jensen.

Lidl er til gengæld ikke tilfreds med dommen og overvejer nu, om den skal ankes.

Thorbjørn Liebing, CFO, i Lidl Danmark siger i en mail til Dansk Handelsblad:
- Vi er glade for, at vi har fået medhold i flere af sagens vigtige punkter, hvor Sø- og Handelsretten anerkender, at kampagnen ikke har vildledt forbrugere eller har brugt misvisende information. Vi er dog ikke tilfredse med den overordnede dom, og vi vil derfor nu se nærmere på dommen og overveje, om resultatet giver anledning til at anke.

Læs også: DLF stævner Lidl for brud på markedsføringsloven

I kampagnen, der hed "Valget er dit" benyttede Lidl en sammenligning mellem en lang række mærkevarer og kædens egne private label-varer, der i øvrigt i flere tilfælde lignede mærkevaren. Det måtte Lidl ikke:

"Kampagnen er blevet benyttet til at sætte særligt fokus på de i forhold til mærkevarerne
prisbillige private label-produkter, som i Kampagnen hver især er blevet fremhævet
som parallelprodukter til mærkevarerne. Ved som et overordnet, gennemgående slogan
at fremhæve, at ”Valget er dit”, og ved samtidig at afbilde de angiveligt sammenlignelige
varer over for / ved siden af hinanden på accentueret måde, er mærkevarerne
på en særligt fremhævet og direkte vis blevet anvendt som markedsføringsmæssig løftestang for private label-produkterne, hvilket er sket uden mærkevareindehavernes
samtykke. Herved må private label-produkterne i Kampagnen anses at have draget
utilbørlig markedsføringsmæssig fordel af mærkevarerne og den goodwill, der er knyttet
til disse", lyder det i dommen.

Lidl fik dog medhold i andre påstande - blandt andet var prissammenligningen i orden, selv om MLDK havde kritiseret Lidl for at sætte priserne for højt på mærkevarerne i kampagnen. Placeringen af mærkevare og Private label-vare i forhold til hinanden i butikkerne var ligedes i orden.

Da der ikke var tale om en erstatningssag, men alene en anerkendelsessag skal Lidl alene betale sagsomkostninger på 218.300 kr.

Opdateret 10. nov 2020