Danish Crowns halvårsresultat dykker næsten 20 pct.

Leverandører 25. maj 2023 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Danish Crown
  • Slagterikoncernen taber konkurrencekraft og slagter færre grise

Danish Crown kæmper med et marked, hvor inflationen udfordrer forbruget. Det sætter sig i halvårsregnskabet 2022/23.

Driftsindtjeningen i slagterikoncernen går i første halvår tilbage fra ca. 1,4 mia. kr. til 1,2 mia. kr.

Periodens resultat lander på 902 mio. kr., hvilket er 18 pct. lavere end samme periode sidste år

Koncernens samlede omsætning stiger fra 30 til 34,5 mia. kr. Selv om halvårsregnskabet dermed viser en omsætningsfremgang på 15 pct., dykker produktionen af grise i Danmark. Det forklares i en pressemeddelelse med, at afregningen for ejernes leverancer af slagtedyr ikke har været konkurrencedygtig i et europæisk perspektiv.

Den høje inflation har over de seneste 18 måneder øget Danish Crowns omkostninger til især energi, transport, emballage og lønninger med cirka 2,5 mia. kr. 

Samtidig har efterspørgslen på dansk grisekød fra de normalt attraktive markeder i Asien været afdæmpet, og den kombination har kostet Danish Crown konkurrencekraft, når man sammenligner afregningen for andelsejernes grise med afregningen i det øvrige Europa.

Exceptionelt vanskeligt marked 

 - Det har virkelig været et udfordrende halvår. I et exceptionelt vanskeligt marked er både indtjeningen og resultatet isoleret set på et acceptabelt niveau, men vores konkurrenceevne har i et europæisk perspektiv ikke været tilstrækkelig til at opretholde andelsejernes leverancer af slagtegrise i Danmark. Derfor lever halvåret samlet set ikke op til vores forventninger, siger Jais Valeur, Group CEO i Danish Crown

Selv om afregningen for andelsejernes grise er løftet med over 40 pct. pr. kilo i forhold til første halvdel af regnskabsåret 2022/23, er der en nedgang på 13 pct. i tilførslen af grise til Danish Crowns slagterier i Danmark i den samme periode.

- De skærpede markedsvilkår kræver handling for at sikre vores konkurrenceevne fremadrettet. Derfor har vi i halvåret tilpasset vores anlægsstruktur i Tyskland ved at lukke vores fabrik i Boizenburg og samle aktiviteterne på slagteriet i Essen. Vi har reduceret kompleksiteten i vores organisation, hvor antallet af funktionærer er reduceret med 150 ansatte. Endelig har vi efter halvårets afslutning besluttet at lukke slagteriet i Sæby. Det er nødvendige beslutninger, som får os til at stå markant stærkere ved udgangen af regnskabsåret, siger Jais Valeur.
 

Opdateret 26. maj 2023