Stor stigning i antallet af butikstyverier i 2022

Kriminalitet 23. feb 2023 -
This describes the image
Illustration: Ulrik Samsøe Figen
  • Dagligvarehandlen igen hårdt ramt af tyveri efter et par års fald i anmeldelser, viser nye tal fra Danmarks Statistik

Opdateret 24. februar

Antallet af anmeldte butikstyverier har været faldende i et par år. Men i 2022 tog udviklingen et sving opad. 

Det steg fra 15.804 i 2021 til 20.096 i 2022 svarende til en stigning på 27 pct. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

På en top-fem over byer med størst stigning i antal anmeldte butikstyverier ligger nogle af landets største: Aarhus, Aalborg, København, Odense og Esbjerg.

En stor del af de registrerede butikstyverier drejer sig om tyveri fra købmand/supermarked/mejeri. 

- Butikkerne er måske blevet bedre til at anmelde butikstyverierne, da der har været stor fokus på at gøre anmeldelser lettere. Vi opfordrer butikkerne til at anmelde butikstyve, da det er den eneste måde vi kan dokumentere problemets omfang over for politikerne, siger vicedirektør Claus Bøgerlund Nielsen, De Samvirkende Købmænd.
Han forklarer, at stigningen givetvis også skyldes , at der er flere personer, som giver sig i kast med at stjæle: - Da de ”nye” butikstyve er uerfarne butikstyve, så flakker øjnene mere og måske er de mere synlige nervøse. Derfor bliver de opdaget og anmeldt til politiet.

- Mange butikstyve er formentlig slet ikke opmærksomme på, at et opdaget butikstyveri ødelægger straffeattesten og kan udelukke butikstyven fra mange jobs, siger Claus Bøgelund Nielsen.

Dansk Erhverv kalder det for en bekymrende udvikling.

- Det begyndte for cirka halvandet år siden, og det ser desværre ikke ud til at stagnere. Der er behov for, at myndighederne tager det her problem meget seriøst, og ikke blot lader det være op til butikkerne at løse med de forhåndenværende værktøjer, siger chefkonsulent Henrik Lundgaard Sedenmark. Dansk Erhverv.

Københavns placering på top-fem over størst stigning i anmeldte butikstyverier skyldes dog ikke tyveri fra dagligvarebutikker - her har der været et fald på 32 pct. fra 2021 til 2022. Derimod har hovedstaden oplevet en stigning i butikstyveri fra andre forretninger og butikstyveri beklædning/skind/fodtøj.

Voldsbølge

I 2022 blev der anmeldt 31.374 tilfælde af vold. Det er det højeste antal siden Danmarks Statistik begyndte at offentliggøre tal om anmeldte forbrydelser i 1990. 
Dengang var antallet af voldsanmeldelser ca. en tredjedel af, hvad der blev anmeldt i 2022.

Efter et fald under covid-19 steg antallet af anmeldte voldsforbrydelser med 16 pct. fra 2021 til 2022. 

Simpel vold, vold og lignende mod offentlig myndighed og trusler, er de tre typer voldsforbrydelser, der fylder mest i statistikken med hhv. 38, 24 og 19 pct. af alle voldsforbrydelserne. 

Mens anmeldelser af simpel vold og vold og lignende mod offentlig myndighed steg fra 2021 til 2022 med 16 og 11 pct., er anmeldelser af trusler faldet 2 pct.
 

Opdateret 24. feb 2023