Grønne organisationer roser milliardstort plante-udspil fra Radikale

Interesseorganisationer 15. mar 2021 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Salling Group
  • Milliard-investeringer i plantebaserede fødevarer kan skabe tusindvis af nye arbejdspladser. Grønne organisationer vurderer, at eksporten skal femdobles senest i 2025

Skrevet af: Søren Tougaard

Radikale Venstre har fremsat et forslag om en national handlingsplan for plantebaserede fødevarer. Som led i planen skal der frem mod 2030 afsættes 4 mia. kr. 

Pengene skal gå til forskning og udvikling, afsætningsfremme, eksportordninger og omlægninger indenfor landbruget. Forslaget hilses særdeles velkomment af de seks grønne organisationer Dansk Vegetarisk Forening, Plantebranchen, Rådet for Grøn Omstilling, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening og Greenpeace.

- Det vil være et flot skridt på vejen til at gøre Danmark til et af verdens førende lande indenfor plantebaserede fødevarer. Det vil give genlyd internationalt og sætte skub i omstillingen også i andre lande, hvis et stolt landbrugsland som Danmark investerer ambitiøst i plantebaserede fødevarer, siger generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening, Rune-Christoffer Dragsdahl.

 I Plantebranchen ser sekretariatschef Frederik Madsen positivt på mulighederne for at branchen, under de rigtige statslige rammebetingelser, kan være med til at sikre fortsat høj beskæftigelse indenfor landbrug og fødevareproduktion:

- Det er en kendsgerning, at beskæftigelsen i det nuværende landbrug er faldende. Vi ser muligheder for at skabe nye danske arbejdspladser, op mod 5.000 i 2030. Potentialet er enormt, og nogle aktører i branchen oplever vækstrater på over 100 pct., men vi kommer fra et meget lavt udgangspunkt. Derfor er det nødvendigt med statslige initiativer, der kan fremme produktudvikling, afsætning og eksport, siger han.

Tidoble arealet, femdoble eksporten

For de seks organisationer er det afgørende, at en handlingsplan ledsages af konkrete mål, som arbejdet kan tilrettelægges i forhold til.

Konkret foreslår de, at arealet dyrket med bælgfrugter til mennesker skal være tidoblet senest i 2025, og at eksporten af plantebaserede fødevarer i samme periode skal femdobles i forhold til i dag – og at økologi bør udgøre mindst halvdelen af de plantebaserede produkter og arealerne til dyrkning.

Organisationerne peger samtidig på, at udspillet fra Radikale meget vel kan vise sig ikke at være ambitiøst nok i forhold til, hvad der er behov for, hvis Danmark skal nå klimamålet og desuden sikre os en rolle som verdensførende i plantebaserede fødevarer.

- Efter vores opfattelse bør investeringerne i udvikling af den plantebaserede sektor de kommende år som minimum være af samme størrelse som investeringerne i den animalske. At blive verdensførende kræver, at vi hurtigt får verdens højeste investeringsniveau per indbygger, siger rådgiver Annika Lund Gade fra Rådet for Grøn Omstilling.

Opdateret 15. mar 2021

Vil du vide mere?