DSK om forebyggelsesforhandlinger: Giv os hjælp til alderskontrol

Interesseorganisationer 26. okt 2023 -
This describes the image
Foto: Sikkerhedsstyrelsen
  • Husk elektronisk aldersverificering lyder det fra købmændene til de politikere, der i denne tid forhandler om forebyggelse af børn og unges brug af tobak, nikotin og alkohol

Opdateret med kommentar fra Finans Danmark.

Lige nu er de politiske forhandlinger i gang på Christiansborg om en ny forebyggelsesplan, der skal nedbringe de unges forbrug af tobak, nikotin og alkohol.

De Samvirkende Købmænd, DSK, opfordrer kraftigt til, at politikerne nu endegyldigt bakker op om elektronisk aldersverificering, så salg af tobak, nikotin og alkohol til mindreårige bliver langt vanskeligere end i dag.

- Alle er enige om, at det skal være sværere for unge at købe varer, der er pålagt aldersgrænser. Derfor er det helt oplagt, at vi tager elektroniske hjælpemidler i brug. Teknologien er der, og der er bred opbakning fra en lang række af de parter, der på forskellig vis er involveret og har mulighed for at påvirke de unges vaner. Nu skal vi bare have politikerne ombord, siger adm. direktør Jannick Nytoft hos DSK.

DSK hæfter sig ved, at leverandører, en enig dagligvarehandel, Kræftens Bekæmpelse og HK Handel støtter forslaget. Kun bankerne er imod.

- 98 pct. af de unges betalinger foregår med betalingskort. Så det bliver svært at snyde, hvis ellers bankerne vil ændre kodningen af kortene, siger Jannick Nytoft, der gerne ser aldersverificering fulgt op med et købsforbud, så det bliver strafbart og kan give en bøde, hvis man køber varer, som man ikke er gammel nok til.

Nedstemt i Folketinget

Forslaget om aldersverificering var sidste år oppe at vende i Folketinget som beslutningsforslag, hvor det blev nedstemt ved andenbehandlingen, hvor 61 pct. stemte imod.

Ifølge Michael Busk-Jepsen, som er digitaliseringsdirektør i Finans Danmark, er aldersverificering ikke en løsning, der vil fungere i praksis.

- Det, der kan blive problemet, er, at de unge vil forsøge at omgå det. Det vil de kunne gøre ved at bruge kontanter, låne et betalingskort fra en ældre kammerat eller bruge en mobilbetalingsløsning, som ikke er omfattet af alderstjek. Det er en god intention, men det vil ikke komme til at fungere, har Michael Busk-Jepsen tidligere udtalt.

Dagligvarehandlen.dk har spurgt Finans Danmark, om det synspunkt fortsat er gældende.

I et opfølgende svar til Dagligvarehandlen.dk skriver digitaliseringsdirektøren, at bankernes primære argument er omgåelsesmuligheder ved brug af betalingskort til aldersvalidering. 

- Der er ganske enkelt for mange måder, hvorpå de unge kan omgå en løsning som aldersvalidering på betalingskort. F.eks. er de nemt at få kontanter i de knap 2.000 pengeautomater, som er opstillet i hele landet. Og de vil kunne omgå løsningen ved at låne betalingskort af andre over 18 år, f.eks. venner og søskende. Vi finder det meget uheldigt med en løsning, som giver de unge et incitament til at udvise uhensigtsmæssig betalingsadfærd, og dermed øge den generelle risiko for misbrug med betalingskort, når kort og koder udlånes.

Forslaget rejser ifølge Michael Busk-Jepsen desuden spørgsmål om den enkelte borgers privatliv og den glidebane, man med dette forslag indlader sig på.

-  Ønsker man en national database med 9,5 mio. betalingskort med aldersoplysninger hos Nets, spørger han og tilføjer: Skal man opdatere denne database med de ca. 2 mio. nye kort, der kommer til hvert år, samt de ca. 2 mio. kort, der hvert år udløber?
 

Bekymring for kontrol

Det har tidligere været fremme i medier, at regeringen lægger op til en skærpelse af unges mulighed for at købe alkohol, hvad der lægger et større ansvar på butikkerne for at kontrollere salgsaldersgrænser.

I dag er der tilladt for 16-17-årige at købe alkohol op til 16,5 procent. Fremover kan det ifølge et aftaleudkast blive højst 5 pct. Og unge under 18 år må ikke købe alkohol mellem klokken 22 og 8 i butikker.

- Hvis dette bliver vedtaget, er min bekymring ikke så meget hverken salg eller åbningstider, men at det bliver endnu sværere at kontrollere bl.a. alder, særligt hvis regeringen ikke samtidigt tillader indførelse af digital alders kontrol via f.eks. betalingskort eller andet, siger adm. direktør Jesper Østergaard fra conveniencekæden 7-Eleven. 

Udover elektronisk aldersverificering og købsforbud for unge er der på 10-punktsplanen fra DSK også et ønske om forbud mod ”proxysalg” – dvs. det skal være forbudt for voksne kunder at købe tobak, nikotin og alkohol på vegne af andre. Familier dog undtaget.

Opdateret 27. okt 2023

Top jobs