DSK kritiserer regeringens udspil om at hæve dagpengesatsen

Interesseorganisationer 7. sep 2021 - 2 min læsetid
This describes the image
Claus Bøgelund Nielsen, underdirektør i De Samvirkende Købmænd, ser både gode og dårlige ting i regeringens reformudspil, der skal bringe flere i arbejde.   Foto: DSK
  • Regeringens foreslår at hæve dagpengesatsen til 24.500 kr. i de første tre måneders ledighed. Det møder kritik fra De Samvirkende Købmænd  

Skrevet af: Søren Tougaard

Regeringen har netop fremlagt reformudspillet "Danmark kan mere 1", der skal bringe flere i arbejde og gøre Danmark både rigere, grønnere og dygtigere over de næste 10 år. 

Aktuelt skriger erhvervslivet på arbejdskraft - og udfordringen bliver kun større i takt med, at det økonomiske opsving fortsætter.  

Det første af flere reformudspil har derfor det klare formål at bringe flere i beskæftigelse. Ifølge regeringen vil reformen øge beskæftigelsen med 10.500 personer frem mod 2030. 

Regeringsudspillet vækker dog både glæde og bekymring hos erhvervsorganisationen De Samvirkende Købmænd.  

- Regeringen foreslår, at det månedlige fribeløb, der kan tjenes ved siden af SU'en, øges med 4.000 kr. om måneden. Det er positivt for f.eks. detailhandelen, der mange steder mangler arbejdskraft, og hvor mange unge har tjent store summer som poder i år.

- Det kan til gengæld være negativt, når regeringen foreslår en dagpengesats på op til 24.500 kr. pr. måned, når den overenskomstmæssige løn i brancher med massive rekrutteringsudfordringer (rengøring, detailhandel, transport, hotel og restauration) er under det beløb, skriver Claus Bøgelund Nielsen, vicedirektør i DSK, på Linkedin. 

Fokus på nyuddannede

Konkret vil regeringen investerer 4,5 mia. kr. i uddannelse, forskning, grøn omstilling og arbejdsmarkedet. 

Her vil regeringen f.eks. øge arbejdsudbuddet ved at stramme dimittendreglerne, så nyuddannede kan være på dagpengesats i et år mod to år i dag.

Det skal sikre, at de nyuddannede kommer hurtigere i job end tilfældet er i dag, hvor 20 pct. af de nyuddannede fra videregående uddannelser fortsat er uden job et år efter endt uddannelse. 

Det skal samtidig finansiere en forhøjelse af den maksimale dagpengesats fra 19.351 kr. i 2022 til 24.500 kr. under de første tre måneders ledighed. 

Samtidig skal studerende på SU kunne tjene mere uden at blive modregnet i ydelsen fra staten.
 

 

 

  

  

 

Opdateret 7. sep 2021