Dansk Erhverv: Adgang til arbejdskraft og digital infrastruktur er vigtigst for detailvirksomheder

Interesseorganisationer 2. nov 2022 -
This describes the image
Foto: Dagrofa
  • Adgang til dygtige elever og kvalificeret arbejdskraft er blandt de absolut vigtigste prioriteter for dansk detailhandel netop nu, viser undersøgelse fra Dansk Erhverv. 

Skrevet af: Søren Tougaard

Folketingsvalget er overstået, og nu går forhandlingerne om en ny regering for alvor i gang. I dansk detailhandel er der mange ønsker til, hvad der skal prioriteres på den anden side af valget.

Dansk Erhverv har spurgt sine medlemsvirksomheder i detailsektoren, hvilke vilkår, der skal prioriteres højest af et nyt Folketing, når stemmerne er talt op, og mandatkabalen er gået op.

I undersøgelsen er virksomhederne konkret blevet bedt om at vurdere rammevilkår fra 1 til 7 ud fra, hvor vigtigt rammevilkåret er for deres virksomhedsbetingelser.

Her viser det sig, at digital infrastruktur har højeste prioritet ved de danske detailaktører.

- Selvom Danmark allerede ligger i EU’s digitale førerfelt, er det alligevel essentielt at se på mere kapacitet og nye services, da digital infrastruktur er detailhandlens livsnerve. Vi vil derfor gerne opfordre den kommende regering til at prioritere området og give det en central placering i regeringsgrundlaget, siger Henrik Hyltoft, vicedirektør i Dansk Erhverv.

Kvalificeret arbejdskraft og uddannelse 

På en delt førsteplads finder man øverst på listen også vilkårene for muligheden for at få gode og dygtige elever. Generelt fylder arbejdskraft og uddannelse meget på detailhandels ønskeliste, hvor adgang til kvalificeret arbejdskraft, erhvervsuddannelse af høj kvalitet og videregående uddannelser af høj kvalitet alle ligger på top 10 over de vigtigste rammevilkår.

- Danmark har længe stået overfor manglen på arbejdskraft i handelsbranchen såvel som i erhvervslivet generelt. Det er vigtigt, at denne udfordring anerkendes politisk, og at der reelt handles på det. Uden de rette mennesker og kompetencer taber handelen og det øvrige erhvervsliv, og det liver sværere at finansiere velfærdssamfundet, siger Henrik Hyltoft.

Ifølge virksomhederne scorer tiltag inden for skat og den grønne omstilling også højt i forbindelse med at drive virksomhed i Danmark. Niveauet for både personbeskatningen og selskabsskatten er begge blandt de 10 vigtigste rammevilkår og indtager henholdsvis en 5. og 6. plads.

Derudover er ”samme ansvarsregler for e-handel for alle aktører på det europæiske marked” et af de vigtigste parametre for detailhandlen, viser medlemsundersøgelsen foretaget blandt 203 detailvirksomheder. 

Opdateret 2. nov 2022