Regeringen holder fast i ”Nej-tak" til reklamer

Forbrugere 20. nov 2023 -
This describes the image
Arkivfoto.
  • Regeringen siger nej tak til en ny Ja-tak-ordning for at beskytte butikker i landdistrikter. Hver anden husstand takker nej til reklamer.

Regeringen besluttet at fastholde den nuværende Nej-tak-ordning for husstandsomdelte reklamer frem for en ny Ja-tak-ordning. Det sker på baggrund af en undersøgelse.

Hver anden husstand i Danmark er i dag tilmeldt ordningen, som takker nej til at få reklamer i postkassen.

I juni 2020 aftalte et bredt flertal af Folketingets partier at undersøge muligheden for en ny ordning med Ja-tak til reklamer i Danmark. Samtidig blev det aftalt at undersøge fordele og ulemper ved henholdsvis en Ja-tak- og en Nej-tak-ordning.

- Det er vigtigt, at Danmark hænger sammen. Og det handler bl.a. om gode indkøbsmuligheder i landdistrikterne. Det er Nej-tak-ordningen med til at støtte op om. For den giver mindre butikker muligheden for at forblive synlige og komme ud med deres tilbud til lokalmiljøet. Vi skal skabe de bedste vilkår for at drive forretning i hele landet. Derfor holder vi fast i Nej-tak-ordningen og støtter på den måde sammenhængskraften og fællesskabet på tværs af landet, siger erhvervsminister Morten Bødskov.

Stort fald i trykte aviser

Regeringen har valgt at fastholde den nuværende Nej-tak-ordning, da de forventede miljømæssige fordele ved en Ja-tak-ordning ikke opvejer ulemperne.

Undersøgelsen viser, at især detailhandlen kan blive hårdt ramt af en ny ordning, da særligt mindre butikker ikke vil kunne komme i kontakt med nær så mange kunder, som de kan via trykte reklamer.

Samtidig er det vurderingen, at der er en reel risiko for, at Ja-tak-ordningen ikke vil blive godkendt i EU. Det skyldes, at det bl.a. kræves, at miljøgevinster ved en Ja-tak-ordning skal stå mål med de begrænsninger, ordningen fører med sig, for virksomhederne.

Mængden af trykte reklamer, der omdeles, falder gradvist med ca. 8 pct. hvert år og reklamemængden er faldet fra 3 mia. stk. 2010 til 1,2 mia. stk. i 2021. Det skyldes bl.a. digitalisering af tilbudsaviserne.

Opbakning fra Dansk Erhverv

Dansk Erhverv bakker op om bevarelse af den nuværende Nej tak-ordning til reklamer. Dansk Erhverv har i en analyse fra 2023 spurgt danskerne til deres foretrukne medier til tilbudssøgning, og her svarer 36 pct., at de bruger de husstandsomdelte tilbudsaviser, som dermed også indtager en førsteplads foran tilbudsavisportaler på nettet, som 34 pct. af danskerne bruger.  

Desuden svarer 80 pct. af danskerne, der i dag modtager reklamer, at de sætter pris på dem og ikke vil undvære dem. For danskerne over 40 år, der modtager reklamer, gælder det, at 88 pct. sætter pris på reklamerne. For langt størstedelen af den del af danskerne, der ikke ønsker at modtage reklamerne, er allerede tilmeldt Nej tak-ordningen. 

- Der findes allerede i dag en velfungerende ordning, der sikrer, at de som ikke vil modtage reklamer, nemt kan framelde sig dem. Der er ikke brug for at ændre i den ordning, når både danskerne og virksomhederne fortsat er glade for tilbudsaviserne som henholdsvis tilbudssøgnings- og markedsføringsværktøj, siger Stine Sjølund Blok, chefkonsulent i Dansk Erhverv. 

I forbindelse med sidste års massive prisstigninger spurgte Dansk Erhverv også danskerne ind til deres brug af de husstandsomdelte tilbudsaviser. Her angav knap en fjerdedel af de danskere, der ellers er tilmeldt nej tak- ordningen, og derfor ikke modtager reklamer, at de brugte tilbudsaviserne mere, som følge af prisstigningerne.  

- Dansk Erhverv bakker op om regeringens beslutning om at bevare nej tak-ordningen. Det giver ganske enkelt ikke mening, at man politisk vil forhindre virksomhederne i at benytte en effektiv markedsføringskanal, som samtidig møder et behov hos en stor del af forbrugerne. Hverken nu eller i fremtiden, siger Stine Sjølund Blok.

DSK: Ja-tak ville have været en gave til de store 

- Den omvendte ordning; en egentlig "ja-tak" ville være en gave til de allerstørste virksomheder, der konstant er "top of mind". Hvis man vil have gode vilkår for de små og mindre butikker - og konkurrence om kundernes gunst - er det vigtigst, at alle har mulighed for at markedsføre sig på de mest effektive måder. Her indgår den husstandsomdelte avis fortsat og derfor er regeringens beslutning glædelig, siger vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen, De Samvirkende Købmænd.

Opdateret 21. nov 2023