Færre forbrugere vælger tilbudsaviser via nej tak+

Forbrugere 17. feb 2020 -
This describes the image
Illustration: Ulrik Samsøe Figen

Halvdelen af de danske husstande siger med et mærkat på postkassen nej tak til reklamer. En del af dem, godt en halv mio., vælger dog via nej tak+ at sige ja til et mindre udvalg af tilbudssaviserne.

Men mens andelen, der siger nej tak til hele stakken, har ligget nogenlunde stabilt på omkring 50 pct. de seneste par år, er gruppen af nej tak+ faldet med lidt under 5 procentpoint på to år. Det viser den netop offentliggjorte årsrapport fra børsnoterede North Media, der ejer tilbudsavisdistributøren FK Distribution.

I dag er der lige så mange forbrugere, der læser tilbudsavisen digitalt, som der er læsere af den trykte avis, og flere kæder skærer ned på mængden af sider i den trykte tilbudsavis.

Sidstnævnte skyldes ifølge Coop blandt andet, at prisen på distribution er steget de seneste år. En prisstigning, som FK Distribution har varslet i tidligere årsrapporter som en konsekvens af den faldende volumen.

Kun én om ugen

Nu er distributionsselskabet ifølge årsrapporten i gang med en ”effektivisering” i form af en reduktion af de ugentlige omdelingsdage fra to til en i løbet af 2020. Det betyder, at den mulighed kæderne har i dag i forhold til at lægge begyndelsesdagen for deres tilbudsavis på en anden dag end konkurrenten, forringes. Det har foreløbig haft konsekvens for én af Coops kæder.

- Vi har rykket Faktas tilbudsavis fra torsdag til fredag, fordi vi ikke var sikre på, at tilbudsaviserne kunne nå ud til forbrugerne, inden avisens tilbud trådte i kraft, siger Coops informationsdirektør Jens Juul Nielsen.

Langt de fleste tilbudsuger begynder om fredagen, men ABC Lavpris indleder sin onsdag, Aldi om torsdagen, Netto, Spar og Rema 1000 lørdag, Lidl søndag.

Nej tak+ får en tredjedel

Ordningen med at sige nej tak i den form, som vi kender den i dag, er en aftale mellem blandt andre Forbrugerrådet, Forbrugerombudsmanden og distributørerne. Den trådte i kraft i foråret 2009 og afløste Post Danmarks nej tak-ordning fra 1990.

Ca. 50 pct. af befolkningen har sagt nej tak til tilbudsaviser siden 2017. Det var også det år PostNord trak sig ud af markedet for omdelte reklamer og gav FK Distribution monopol.

Nogle år før, i foråret 2014 indførte FK Distribution efter en test muligheden for, at forbrugerne kunne tilvælge en række tilbudsaviser blandt dem, som FK stod for. Coop, der i en periode benyttede Post Nord, valgte sin egen ”Den lille Postkasse”, hvor Coop-kunder kunne sige ja tak til Coops aviser. Den er i dag en del af nej tak+.

I 2014 udgjorde nej tak+-gruppen knap 2 pct. Andelen af forbrugere, der trods alt gerne ville have udvalgte tilbudsaviser, steg dog løbende og ramte i 2017 godt 24 pct. I 2019 er den nede på under 20 pct., hvilket ifølge årsrapporten svarer til godt en halv mio. husstande.

Ifølge årsrapporten modtager husstande i nej tak+-ordningen typisk en tredjedel af de tilbudte reklamer, og 1,9 mio. husstande modtager i dag en eller flere tilbudsaviser.

FK Distributions resultat i 2019 steg med 28 pct. til 172,4 mio. kr. mod 134,5 mio. kr. i 2018.

Opdateret 10. nov 2020