Spisestedernes øko-andel stiger i andet corona-år

Foodservice 13. sep 2022 - 3 min læsetid
This describes the image
Økologisk Spisemærke  Foto: Det Økologiske Spisemærke
  • Salget af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice steg 5 pct. fra 2,0 mia. kr. mio. kr. i 2020 til 2,1 mia. kr. i 2021

Mens den samlede økologiske andel af detailsalget stort set lå status quo i 2021 sammenlignet med 2020, skete der en stigning på ét procentpoint i den økologiske andel i foodservicesektoren. Dette til trods for at spisestederne var lukket ned i en del af 2021 på grund af corona.

Salget af føde- og drikkevarer til foodservice steg fra 16,8 mia. kr. i 2020 til 16,9 mia. kr. i 2021, men den økologiske andel af det samlede salg til foodservice steg fra 12 pct. i 2020 til 13 pct. i 2021. Økologiske varers andel i foodservice kom dermed på niveau med økologiske varers andel af detailomsætningen, der også var på 13 pct. i 2021.

Det skriver Danmarks Statistik, der netop har udgivet tal for øko-salget i foodservice.

Corona-pandemien gjorde dog, at både salget af økologiske varer samt af alle varer lå på et lavere niveau i 2020 og 2021 end i 2019.

Salget af økologiske varer til foodservice adskiller sig tydeligt fra det samlede salg til foodservice, når man ser på varekurvens sammensætning. Eksempelvis udgør mejeriprodukter og æg 31 pct. af det økologiske salg mod 12 pct. af det samlede salg til foodservice. Kød og fisk udgør derimod kun 5 pct. af det økologiske salg mod 17 pct. af det samlede salg. Der sælges også færre økologiske frostvarer men mere frugt og grønt. Opdelingen af det samlede salg på varegrupper er foretaget for første gang i årets undersøgelse.

 

Mest økologi i de offentlige køkkener

Mange kommuner stiller krav om økologi i de offentlige institutioner, og det betyder, at de økologiske varer har en større andel i den offentlige sektor end i den private. Andelen af salget af økologiske varer var højest i offentlige institutioner med 32 pct. af det samlede salg. Kantiner på offentlige arbejdspladser lå med 18 pct. en anelse over private arbejdspladser med 16 pct. Lavest lå den økologiske andel i hoteller, restauranter o.l. med 8 pct. og hos andre kunder med 5 pct. af det samlede salg til foodservice.

Den offentlige sektor aftog derned en forholdsvis høj andel - 46 pct. - af salget af økologiske varer til foodservice i 2021. Det var omtrent dobbelt så højt som sektorens andel af alle føde- og drikkevarer til foodservice, hvor andelen var 20 pct.

Det skal dog siges, at en del spisesteder benytter små producenter, der ikke er certificerede, men som i teorien godt kunne være det. Dermed er den økologiske andel formentlig højere end det registrerede.

Ifølge Fødevarestyrelsen steg antallet af spisesteder med Det Økologiske Spisemærke med 2 pct. fra 3.378 i 2020 til 3.440 i 2021 (ultimo året). Det er en opbremsning fra tidligere års stærkere vækst, eksempelvis var stigningen 20 pct. i 2018-2019 og 6 pct. fra 2019 til 2020.

Opdateret 13. sep 2022