Debat: Undskyld!

Debat og Kommentar 8. aug 2023 -
This describes the image
Foto: DSK
  • Flere ting ved den stigende nethandel er underbelyst og næsten fraværende i debatten om fremtidens detailhandel, skriver John Wagner, bestyrelsesmedlem og politisk kommentator, i dette indlæg. Debatindlægget er ene og alene den eksterne skribents synspunkt.

Skrevet af: Ekstern skribent

Lad mig med det samme gå til bekendelse, undskylde og bede om tilgivelse:

Jeg har – formentlig påvirket af sommervarmen tidligere på sæsonen – syndet og groft svigtet den fysiske detailhandel ved at foretage et par uovervejede indkøb af vin og printerpatroner over internettet direkte fra grossist.

Det var gode tilbud, men ikke bedre end i butikkerne. Det var så let, men så er det jo heller ikke mere besværligt end som sådan at handle i butik - heller ikke i sommerlandet. Og så ville jeg gerne se, om den lovede levering ved døren dagen efter faktisk holdt, hvad den gjorde. Og vinen er fortræffelig – ligesom den, jeg kunne have købt hos nærmeste købmand.

Men: Når jeg undskylder over for Bent, Tania og Peter – mine nærmeste købmænd – og for den sags skyld også de nærmeste brugsforeninger i Odsherred, at jeg svigtede dem til fordel for et tilbud på nettet, skyldes det flere ting ved den stigende nethandel, som desværre er underbelyst og næsten fraværende i debatten om fremtidens detailhandel:

Hvad er konsekvenserne for lokalsamfundene, hvis f.eks. 10 pct. eller mere af dagligvarehandlen og – hvad endnu værre nok er – måske halvdelen af udvalgsvarehandlen flytter fra de fysiske butikker over til nethandel? Hvor mange byer vil i fremtiden med god samvittighed kunne kalde sig for købstæder? Og hvordan med dagligvareforsyningen til de ældre i boligområderne og den cirka en million af danskerne, som bor i landdistrikterne?

Men så kan de jo bare handle på nettet, vil tænketanken CEPOS og andre ultraliberale kredse sikkert sige. Ja, det vil en del sikkert gøre – og andre vil forstærke urbaniseringen for at sikre sig et fornuftigt serviceniveau.

Men konsekvenserne af stigende nethandel begrænser sig jo ikke til forandringer i detailhandelsstrukturen – Læs: Butiksdød!

Det ville være befordrende for en seriøs debat om denne udvikling, hvis vi fik belyst de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af denne butiksdød, mertransport og dermed klimabelastning, emballageforbrug (forleden fik jeg tilsendt en printerpatron på ca. 30 kubikcentimeter i en ca. 15.000 kubikcentimeter stor papkasse, hvor patronen var ansvarligt indpakket i plastik, pap, mere plastik, bobleposer, mere pap og godt med pakketape) med meget mere.

Og så kommer måske det allermest vigtige: Det sociale, medmenneskelige og empatiske aspekt er efter min mening det vigtigste argument mod den nethandel, som ikke er begrundet med logistiske problemer for f.eks. handicappede, ældre og børnefamilier.

Det fysiske butiksliv er sociale fællesskaber mellem næsten 140.000 fuldtidsbeskæftigede, tusindvis af selvstændige forretningsdrivende og – ikke mindst – millionerne af kunder, som kommer i medmenneskelig kontakt med hinanden. Hvor nethandlen vel nærmest kan sammenlignes med, hvad TikTok er for de unge – nemlig et rigtigt skidt alternativ til de oplevelser og værdier, jeg og de fleste andre fik og får i den lokale fodboldklub, ungdomspartierne, golfklubben osv.

”Du er og bliver gammeldags”, vil mange sikkert sige. Ja - og hvad så? Det er jo ikke alt nyt, der pr. definition er godt – og nødvendigvis skal erstatte, hvad vi tidligere har været glade for.

Selvfølgelig er nethandel kommet for at blive, men lad det forblive et lille supplement – og vælg om nødvendigt og muligt den nethandel, hvor også et køb på nettet kommer de lokale butikker til gode, som tilfældet er hos de af købmændenes kæder, som forsøger sig med nethandel.

Ellers mister vi en dag Bent, Tania, Peter og alle de andre tusindvis af selvstændige forretningsdrivende, som er ægte værdiskabende langt ud over, hvad der kun er pekuniært.

Opdateret 8. aug 2023