Debatindlæg: Alfred Josefsen opfordrer landsrådet til at droppe Coop-strategi til fire mia. kr.

Debat og Kommentar 27. apr 2023 -
This describes the image
Pressefoto: Alfred Josefsen
  • - Jeg mener, at man skal være jubeloptimist for at tro på Fremtidens Coop. Debatindlæg af Alfred Josefsen, tidl. Irma-direktør i 13 år. I dag foredragsholder, rådgiver og bestyrelsesformand/medlem. Debatindlægget er ene og alene den eksterne skribents synspunkt.

Skrevet af: Ekstern skribent

126 medlemmer af Coops Landsråd har et enormt personligt ansvar, ansvar for Coop og ansvar for dagligvareforsyningen i Danmark.

Driftstabet er enormt i Coop. Regnskabstallene for 2022 er kun sporadisk offentliggjorte af Coop. Det er en meget styret proces, hvor årsagen nok er den, at kritikken ville hagle ned over selskabet, hvis alle tallene var kendte forud for det vigtige Landsrådsmøde.

Men vi ved, at Coop Danmark tabte 436 mio. kr. Vi ved også. at ejendomsindtægterne fra frasalg af primært detailejendomme beløb sig til 606 mio. kr. Vi ved også, at indtjeningen fra 20 pct. ejerandelen i OK Benzin andrager ca. 300 mio. kr. 

Vi ved ikke, hvor meget Coop har opskrevet på ejendomme, som er blevet et selvstændigt salgsobjekt. Måske endda en ikke ubetydelig værdiøgning. Kræn Østergaard (Coops adm. direktør, red) taler om, at murstenene er blevet mere værd, selvom realiteten vel er, at bankerne har krævet alle aktiver frem i lyset. 

Vi ved heller ikke, hvad Coop har opskrevet på varelagrene, som teknisk set er steget i værdi på grund af inflationen. Vi ved ikke, hvad Coop har konteret og aktiveret til implementering af digitaliseringsprojektet og SAP-systemet, som afskrives over mange år.

Adderes disse tal, er Coop tæt på et driftstab på halvanden milliard kroner og folk tæt på Coops finansielle ledelse taler om driftstab tæt på 2 milliarder kroner. 
Lad os være forsigtige og anslå tabet i spændet mellem 1½ - 2 milliarder kroner. Driftstabet udgør resultatet af dagligvareforretningen med køb og salg af varer.
Kræn Østergaard taler om en resultatforbedring i størrelsesorden 300 mio. kr. til 2023, og han taler om et positivt driftsresultat i 2024. Det er et luftkastel. Det er fri fantasi i verdensklasse. Det er en stillingsansøgning.

Nuvel, resultatet for 2022 er påvirket af negative omkostninger til energi. Energiomkostningerne har siden normaliseret sig, og der ligger en lille ”upside” her, som rækker positivt ind i 2023.

Lad mig her give min udlægning af, hvorfor Coop både i 2023 og 2024 vil præsentere milliardstore driftstab.

For det første vil Coop skulle betale væsentligt højere huslejer på grund af ejendomssalg and lease back arrangementet med både den amerikansk fond og PensionDanmark. 

Som jeg husker det, havde Coop en ”intern fortjeneste” på huslejer i størrelsesorden 300 mio. kr. (Driftsenhederne betalte markedsleje. Coop betalte de reelle omkostninger og tjente ca. 300 mio. kr. pr. år). Denne fortjeneste er elimineret, om end ejendomsdirektøren siger det modsatte. Heri indgår ikke yderligere huslejebetaling til PensionDanmark, som nogle har anslået til yderligere 65 mio. kr. pr. år. Måske vil regnskabet for 2023 være negativt påvirket i forhold til 2022 på ca. 350 mio. kr.

For det andet vokser afskrivningsbyrden eksplosivt. Afskrivninger udgør normalt ca. 600 mio. kr. pr. år. Men meget store investeringer i IT, store butikskonverteringsomkostninger og lageromlægninger vil få disse afskrivninger til at blive en endnu større og en endnu mere belastende byrde de kommende år.

For det tredje må det anses for sandsynligt, at Coop skal betale væsentligt højere finansieringsomkostninger dels som følge af renteudviklingen og dels på grund af, at bankerne vil kræve en større risikopræmie.

For det fjerde må det anses for sandsynlig, at Coop vil trække meget store strukturrationaliserings-omkostninger med ind i både 2023 og 2024. Her tænker jeg på behovet for at effektivisere baglandet med op imod 1000 medarbejdere, omlægning af terminaldækningen og varedistributionen. 

For det femte er det usandsynligt, at to nye koncepter i form af Coop-kæden og Coop365-kæden vil kunne skabe resultatforbedringer i år 1. De skal sandsynligvis prise sig ind på markedet, bruge mange markedsføringskroner og øve sig i at være et nyt koncept. At forestille sig at der er plads i markedet til lige pludseligt at opdage det fem-benede-lam virker som en utopi. 

Jeg tror, at de begge vil få hård konkurrence fra øvrige kæder at føle, og at de samlet set vil skabe væsentligt dårligere resultater i hvert fald på den korte bane.
Endelig vil jeg for de sjette pege på, at en række driftsomkostninger er påvirkede af inflationen samt, at det siges, at Coop har meget store uløste svind-problemer.

At Coop skulle kunne realisere et positivt resultat i 2024, må jeg betegne som fantasi, ønsketænkning eller virkelighedsflugt.

Disse forhold leder hen til næste vigtige punkt. Finansieringen af et fortsat driftsunderskud, hvor Coop stolt beretter om, at man har skaffet sig realkreditfinansiering for 2,3 mia. kr. og en kassekredit på 1,8 mia. kr.

Lige et tilbageblik først. Coop lancerer ”Fremtidens Coop” som en plan med et prisskilt på 4 mia. kr., som skal skaffes gennem egenfinansiering, banklån og salg af ejendomme. Bemærk i denne forbindelse, at omkostningerne går til konverteringer, strukturændringer, hovedkontor-effektiviseringer, butikslukninger som alle kan betegnes som ”døde forandringer”. I mellemtiden kan konkurrenterne bruge penge på ”levende forandringer” så som medarbejder- og lederudvikling, konceptudvikling, produktinnovationer og markedsføring af brandet samt investeringer i konkurrencekraft.

Så vidt jeg kan vurdere har Coop frasolgt alle salgbare detailejendomme. Der kan ikke være meget af værdi tilbage og måske er saldoen i virkeligheden negativ, fordi beholdningen af ejendomme består af ejendomme uden fremtidige detailmuligheder. Hvad angår administrations- og lagerejendomme har Coop solgt Albertslund Hovedkontor, Brøndby Ferskvareterminal, Hasselager Ferskvareterminal samt byudviklingsprojektet Albertslund Vest. Overskuddet herfra indgår i 2023-resultatet. 

Med mit overblik over Coop mener jeg derfor, at Coops faste ejendomme hovedsageligt består af byudviklingsprojekt Albertslund Øst samt nonfood terminalen i Odense. Det vil tage mange år at realisere værdien af Albertslund Øst, mens Odense terminalen kunne tildeles Coop365 discount og derved løsrive Coop fra meget dyre overenskomster. Problemet for Coop er dog i denne sammenhæng, at disse aktiver med meget høj sandsynlighed er stillet i sikkerhed for de føromtalte realkreditlån og derved har disse ejendomme en minimal handelsværdi for Coop.

Det andet punkt i finansieringspakken er banklån med en kreditramme på 1,8 mia. kr. Gad vide hvordan bankerne har udtaget sikkerhed for at finansiere ”Fremtidens Coop”. En ting må være helt klar, og det er, at med det forløb, bankerne har oplevet i 2022, tror jeg ikke, at bankerne stiller finansiering til rådighed for Coop uden meget klar pant. 

Jeg ved det ikke, men det er sandsynligt, at Coops aktier i OK Benzin er pantsatte og ikke-omsættelige. Min tro bygger på, at Coop siger, at disse aktier ikke er til salg, hvilket er overraskende al den stund, at alt andet er til salg. Aktierne, som udgør 20 pct. af OK Benzin har en anslået værdi på 5 mia. kr., men da OK Benzin også står foran større strukturelle ændringer, er det ikke urealistisk at antage, at bankerne har taget hele aktiebeholdningen i pant.

Tredje punkt er egenfinansieringen. Måske har Coop lidt på bankkontoen ultimo 2022 på grund af ejendomssalget til amerikanerne, men som jeg tidligere har argumenteret for, kommer der ikke positiv likviditet eller positive resultater fra driften. Snarere tværtimod.

Når Coop på et tidspunkt (jeg tror medio 2024) har realiseret et driftstab på 1,8 mia. kr., vil koncernen kun råde over to muligheder.

Mulighed 1: Coop kan bede sine ejere i Coop amba om kapitaltilførsel, men da Coop amba er lige så dårligt kørende som Coop A/S vil ejeren ingen støtte kunne tilbyde. Dernæst kan Coop bede om længere leverandør-kreditter, bede brugsforeningerne indbetale yderligere andelskapital eller bede kunderne forudbetale flere penge. Leverandørerne havde pr. ultimo 2021 et tilgodehavende på 5,2 mia. kr. og tæt på den max. tilladelige kredittid (EU lovgivning) på 60 dage. Jeg tror, at ALLE leverandørerne vil være optagede af at reducere deres eksponering overfor Coop. Noget lignende må formodes at være agendaen hos Brugsforeningerne, der selv er hårdt pressede. Og når kunderne forstår tabsrisikoen i forhold til forudindbetalinger, tror jeg også, at tilbøjeligheden til at låne Coop penge vil være faldende, hvilket i øvrigt vistnok udgør et særskilt problem for Coop Bank.

Dette leder frem til mulighed 2: Det består i at realisere den sidste vare på udsalgshylden, som handler om at sælge Coop365 discountkæden til en udenlandsk kæde. Coop kan næppe skabe positive resultater i Coop365, men det kan andre, som vil opleve det som en lækkerbisken at overtage 400 butikker (+ måske med egen terminal i Odense) i et samlet køb, hvor man hurtigt vil kunne indrette sig med sit eget koncept, brand og profil. 

Jeg mener, at man skal være jubeloptimist for at tro på ”Fremtidens Coop”. Det er jo heller ikke nogen strategi. Det er mere en overlevelsesplan. En nødplan. En bankplan. Spar, sælg, luk, skær, optimer og vis glansbilleder.

Hvem tror egentlig på ”Fremtidens Coop”? Bankerne? Næppe. Coops bestyrelser? Håber/ønsker/drømmer. Coops direktion? Måske. Leverandørerne? Måske – måske ikke. Brugsforeningerne? Ved ikke. Kunderne? Næppe – ville hellere beholde Kvickly; SuperBrugsen og Irma. Ejerne/Medlemmerne? Er ikke blevet spurgt.
Landsrådets 126 medlemmer er ejerne af Coop. De repræsenterer de 1,9 millioner medlemmer, som Coop består af. Dog uden selv at have hånden på kogepladen, men dog forhåbentlig en forsamling som sætter ære, værdighed og ordentlighed i højsædet og som ikke lader sig købe af glansbilleder og ikke opfører sig som marionetter i et håndholdt dukketeater. 

Step op landsråd. Tag ejerskabet af Coop alvorligt. Pak ”Fremtidens Coop” sammen og lav en levedygtig strategi med folkelig opbakning. Der kan vente en national ulykke ikke langt ude i fremtiden.

Opdateret 28. apr 2023