Kæder og producenter gør klar til nye emballagekrav

Bæredygtighed 21. jul 2023 -
This describes the image
Producentansvaret for emballage vil gælde både kæder og mærkevareproducenter. Dagligvarehandlen
  • Dagligvarebranchen arbejder på højtryk for at blive klar til det udvidede producentansvar

Skrevet af: Henrik Denman

Dagligvarekæderne og producenterne arbejder på højtryk for at blive klar til det udvidede producentansvar, som kommer til at gælde fra 1. januar 2025.

Selv om der er mange regler på området, der endnu ikke er på plads, må producenterne og deres samarbejdspartnere i år og til næste år arbejde målrettet på at gøre sig klar til det udvidede producentansvar. Det kan nemlig blive dyrt for producenter og kæder, der arbejder med private label, at anvende for meget emballage om produkterne eller at bruge miljøbelastende emballage.

Varefakta arbejder tæt med mange kæder og producenter om at leve op til kravene i det udvidede producentansvar, selv om mange af reglerne endnu ikke er besluttet og offentliggjort.

– Det gælder med denne lovgivning, at vi asfalterer mens vi kører. Der vil løbende komme helt specifikke krav til, hvor meget det vil koste i afgift. Det vil f.eks. blive dyrere, hvis man har valgt emballage, der er meget miljøbelastende. Det vil bl.a. gælde plast der ikke er genanvendt, siger adm. direktør Heidi Søsted, Varefakta.

Tidsfrister

Hun siger, at producenterne og kæderne i marts 2024 skal have meldt sig ind i en kollektivordning, der skal håndtere emballagen. Virksomhederne skal registreres i Dansk Producent Ansvar mellem 1. januar og 31. marts 2024 og samtidig registrere ens forventede markedsførte mængder emballage for 2024 fordelt på fraktioner.

Inden udgangen af 2024 skal producenterne rapportere, hvor meget emballage de bruger.

– Det udvidede producentansvar kommer til at gælde både mærkevareproducenter og private label ejere i dagligvarehandlen. De kommer til at skulle indrapportere al deres emballage. Det gælder primæremballage, dvs. emballagen rundt om produktet, sekundæremballagen, plus transportemballage, som produktet transporteres i f.eks. på en tertiæremballage. 

Ifølge Heidi Søsted bliver det afgørende, hvilken type emballage man anvender, og hvor meget emballage man bruger. Plast skal genanvendes.

– Der bruges meget ekstra emballage, og der vil producenterne i fremtiden skulle overveje, om det kan gøres billigere i emballage ved at man bruger mindre, tyndere og genanvendt emballage. Det udvidede producentansvar kommer til at handle om kroner og øre. For producenterne handler det om, hvor stor afgiften bliver. Af klimahensyn håber man på, at producenterne begynder at reducere deres brug af emballage og bruge mere genanvendt emballage.

Ansvar for emballage

Det udvidede producentansvar på emballage gør producenterne ansvarlig for deres emballage om produkterne, når produkterne bliver til affald. De skal altså finansiere indsamling og håndtering af emballageaffaldet. 

Formålet er at tilskynde virksomheder og producenter til at bruge og importere emballage af miljørigtigt design, fordi omkostningerne til genanvendelse og genbrug af produkterne lægges over på producenterne. Hvis emballage ikke kan genanvendes eller genbruges, fordi designet umuliggør det, bliver det dyrere for virksomhederne i sidste ende.

Det udvidede producentansvar for emballage kommer i Danmark til at gælde fra januar 2025, men allerede nu kan dagligvarebranchen erfare, hvordan de skal leve op til fremtidige regler og krav til emballagen. 

I de fleste andre EU-lande har det udvidede producentansvar for emballage været gældende siden årsskiftet, og det er en fordel for de danske virksomheder. De nye regler og krav til emballage vil styrke indsatsen for mere bæredygtighed og samtidig gøre forsyningskæden mere effektiv.
 

Opdateret 21. jul 2023