Frode Laursen kapper en luns af CO2-udledningen

Bæredygtighed 11. maj 2022 -
This describes the image
Foto: Frode Laursen
  • Den store logistikvirksomhed fortsætter med at komme nærmere målet om en CO2-reduktion på 35 pct. i 2030.

Skrevet af: Søren Tougaard

Øget brug af alternative brændstoffer og et aktivt valg om 100 pct. grøn strøm på alle lokationer er de væsentligste årsager til, at logistikvirksomheden Frode Laursen sidste år kunne reducere sin samlede CO2-udledning med 9 pct.

Dermed er virksomheden kommet et stort skridt nærmere målet om en CO2-reduktion på 35 pct. fra 2020 til 2030.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg er superstolt over, at det er lykkedes at reducere vores CO2-udledning så kraftigt. Det skyldes først og fremmest en stor indsats fra vores medarbejdere og et virkelig godt samarbejde med kunder og leverandører, siger Thomas Corneliussen, adm. direktør i Frode Laursen.

Frode Laursen disponerer dagligt over mere end 700 lastbiler, der blandt andet fragter dagligvarer og byggemateriale ud til virksomhedens kunder. 

I 2021 tredoblede Frode Laursen kørslen på alternative brændstoffer som HVO-biodiesel, natur- og biogas, og skiftede til 100 pct. grøn strøm på alle lokationer. Det betød en CO2-reduktion på 8 pct. i transporten, og hele 48 pct. på lagerdelen.

– Vi venter alle på Power-to-X og elektriske lastbiler, men der vi gå en årrække, inden disse teknologier kan implementeres i en skala, så de dækker den tunge transport. Teknologien modnes hurtigt, men den nødvendige infrastruktur og kapacitet har længere udsigter. Mens vi venter, har vi besluttet at investere i andre alternative brændstoffer, for på den måde allerede nu at kunne tilbyde vores kunder en væsentlig nedsættelse af deres CO2-aftryk, siger Thomas Corneliussen.

Nyt grønt logistikcenter

Sidste år påbegyndte virksomheden opførelsen af det første logistikcenter bygget i henhold til virksomhedens ”Green Warehouse Vision”, der har fokus på både at bygge og drifte så bæredygtigt som muligt.

Selv om selve transporten står for klart den største CO2-udledning, handler det ifølge topchefen om at tænke bæredygtig hele vejen rundt om forretningen. 

- I en tid hvor ydre omstændigheder som stigende gaspriser har gjort den grønne omstilling sværere, har vi hele tiden pilotprojekter i gang for at se, hvordan vi kan transportere mest muligt gods med mindst muligt brændstof. I øjeblikket er vi f.eks. ved at kigge på, hvordan vi kan gøre brug af prøveordningen med dobbelt-trailere, så vi kan transportere mere gods med samme lastbil, siger Thomas Corneliussen. 

 Frode Laursen har mere end 1.700 ansatte og ejer 639.000 kvm lager.

Opdateret 11. maj 2022

Top jobs