Emballager fra 150 leverandører skal stressteste nyt sorteringssystem

Bæredygtighed 9. sep 2021 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto: AIM Create
  • Hos MLDK har man høje forventninger til de kommende test af det nye Holy-Grail sorteringssystem i København

Emballage er nødvendig for at sikre holdbarheden af fødevarer og undgå madspild, men samtidig er poser, bakker og dåser med til at belaste miljøet.

En stigende mængde af fødevareemballage kan i teorien genbruges, men rigtig meget bliver fortsat brændt. En af årsagerne er, at affaldet ikke bliver sorteret grundigt nok.

- Kravet om bæredygtige emballager er stærkt stigende, og mærkevareleverandørerne er godt i gang. Når leverandørerne samtidig gør opmærksom på, at deres emballager er produceret af genanvendelige materialer, er det med til at skubbe til forbrugernes valg, og efterspørgslen stiger yderligere. Men det har kun effekt, hvis emballagerne bliver sorteret og genanvendt, siger Niels Jensen, der er direktør for MLDK, Mærkevareleverandørerne.


“Et af forsøgene går ud på at se, hvor længe en emballage kan ligge i solen, før vandmærket er så afbleget, at det ikke længere kan aflæses. ”


Nu tester 150 leverandører og andre virksomheder som Arla, Coop, Nestlé, Orkla, PepsiCo, Procter & Gamble og Schulstad på tværs af EU i praksis en ny metode, der skal sikre bedre sortering og højere kvalitet i genanvendelsen af emballager.

- Den nye danske affaldsplan betyder, at danskerne nu skal sortere deres affald i 10 fraktioner. Men dels er langt fra alle kommuner med endnu, dels kan man nok ikke regne med, at alle borgere sorterer al deres affald korrekt, siger Niels Jensen.

Projektet, der går under navnet Holy Grail, Den hellige Gral, ledes af den europæiske mærkevareorganisation AIM med økonomisk støtte fra Alliance To End Plastic Waste (AEPW).

Stresstest af 100.000 emballager

Den nye metode har to sider: Selve emballagen og sorteringssystemet.

- På emballagen er trykt et usynligt, digitalt vandmærke, en stregkode, der dækker hele emballagen. Det betyder, at lige meget om emballagen er krøllet eller beskidt, eller der kun er dele af den, kan den aflæses. Læseren skal bare bruge to gange to cm, hvor man se dele af stregkode, siger Niels Jensen.

Den anden side af Holy Grail er sorteringssystemet, der skal have en læser, der kan aflæse stregkoderne. Sådan en læser er installeret på ARC, affaldsanlægget på Amager Bakke. Holy Grail har det seneste år været testet i et helt lukket system uden anden emballage.

- Nu er vi ved Holy Grail 2.0, der betyder, at det skal stå sin prøve i virkeligheden, siger Niels Jensen. 150 leverandører sender derfor tilsammen emballager fra 260 forskellige brands, 400 af hver slags, til ARC.

This describes the image

Det nye sorteringssystem fungerer ved at kameraer tager billeder af usynlige stregkoder og herefter sorterer affaldet i de korrekte bunker. Derved kan mere affald genanvendes, mens mængden, der sendes til forbrændingen, mindskes. Grafik: AIM Create.

- De flere end 100.000 emballager skal stresstestes, derfor skal hver leverandør sende så mange. Et af forsøgene går ud på at se, hvor længe en emballage kan ligge i solen, før vandmærket er så afbleget, at det ikke længere kan aflæses, siger Niels Jensen.

Emballagerne bliver blandet med det almindelige affald, som ARC modtager fra de fem ejerkommuner – Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby. Niels Jensen forestiller sig, at Holy Grail i Danmark skal supplere den affaldsordning, der er ved at blive implementeret, og teknologien kan sikre, at al fejlsorteret emballage bliver sorteret korrekt og ikke bare brændt med restaffaldet.

- Når eksempelvis plastik bliver sorteret helt korrekt, kan den emballage, der har været brugt til fødevarer, genbruges til fødevarer igen og igen. Det betyder, at det har en højere værdig, siger Niels Jensen.

Leverandører: Samarbejde essentielt for den cirkulære økonomi

150 europæiske leverandørvirksomheder bakker op om projektet og sender 100.000 fødevareemballager til forbrændingsanlægget ARC på Amager, hvor emballagerne – og de usynlige vandmærker – skal stresstestes. Dagligvarehandlen har spurgt de tre leverandører PepsiCo, Nestlé og P&G, hvorfor de har valgt at engagere sig i projektet, hvilken rolle de har spillet - og hvilke udfordringer projektet er med til at løse.

 

Anders B. Pedersen, adm. direktør for PepsiCo i Norden og NordvestEuropa:

- At have en effektiv sortering af affald kan føre til betydelig effektivitet i genanvendelseskæden for emballagematerialer i Europa - og i sidste ende sikre, at mere materiale genbruges. PepsiCo arbejder på at bygge en verden, hvor emballage aldrig bliver til affald. Vi arbejder også sammen med andre partnere for at skabe en cirkulær økonomi til snacks-emballage.

PepsiCo ser samarbejde mellem leverandører som eneste vej frem.

- Udfordringen i hele branchen kan kun løses ved at arbejde sammen. Sidste år annoncerede vi vores fortsatte investering i Holy Grail 2.0. Den er et godt eksempel på, hvordan kollektiv indsats og ny teknik kan fremme den cirkulære økonomi.

- Jeg er meget ivrig efter at følge de semi-industrielle skalaforsøg, der snart starter på Amager ResourceCenter. I løbet af næste år vil de bredere industrielle tests i Frankrig og Tyskland hjælpe os med at vurdere den kommercielle levedygtighed i stor skala. Hvis evalueringen er positiv, vil PepsiCo overveje en business case for udrulning af digital vandmærketeknologi, siger han.

 

Thomas Blomkvist, Nestlés Landechef i Danmark:

- Holy Grail 2.0 har et stort potentiale til at kunne forbedre både kvaliteten og effektiviteten af sortering og dermed også kvaliteten af det sorterede materiale. Derfor er vi er meget aktivt engagerede i at udvikle det lovende projekt.

Han tilføjer, at som en del af Nestlé´s Net Zero Roadmap har virksomheden forpligtet sig til kun at anvende genbrugelig eller genanvendelig emballage inden 2025.

- At hjælpe med at få den rigtige infrastruktur på plads, for at sikre at materialet virkelig bliver genanvendt, er en del af denne forpligtelse.

- Digitale vandmærker kan desuden give ekstra fordele, som eksempelvis mulighed for hurtigere scanning ved check-out i supermarkedet, eller give kunder og forbrugere information om produktet, som ikke findes på produktets label.

 

Gian De Belder, Teknisk direktør, R&D Packaging Sustainability P&G

P&G var i 2016 sammen med The Ellen MacArthur Foundation med til at etablere Holy Grail og mener, at digitale vandmærker kan øge graden af genbrug markant.

- Siden dengang er programmet gået ind i sin 2. fase, Holy Grail 2.0, der udelukkende fokuserer på digitale vandmærker til intelligent sortering, og er drevet af AIM og AEPW.

- Målet er, at når en emballage er kommet ind i en affaldssorteringsfacilitet, kan det digitale vandmærke afkodes af et høj-opløsningskamera på sorteringslinjen, som derefter - baseret på de overførte attributter (f.eks. food vs. nonfood) - er i stand til at sortere korrekt. Dette vil resultere i bedre og mere præcise sorteringsstrømme, hvilket resulterer i en højere kvalitet af genanvendeligt materiale til gavn for hele værdikæden.

Et presserende problem er at adskille genanvendelig affald fra andet affald fra husholdningerne.

- Indledende proof-of-concept demonstrationer har vist, hvad digitale vandmærker kan opnå på en testsorteringslinje. HolyGrail 2.0 tager dette til det næste niveau. Vi vil også undersøge, hvordan vi kan digitalisere sorteringsinstruktioner, så forbrugerne altid har denne information til rådighed ved at scanne emballagen.