DI efterlyser tilskud til dyre el-lastbiler

Bæredygtighed 14. okt 2021 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Colourbox
  • Det er i dag ca. tre gange så dyrt at investere i en el-lastbil fremfor en diesel-lastbil. DI Transport efterlyser økonomisk tilskud

Skrevet af: Søren Tougaard

Transport er det område, der udleder allermest CO2 om året. Derfor er flere og flere virksomheder allerede godt i gang med at investere i klimavenlige el-lastbiler. Det gælder også i dagligvarebranchen.

Men det er en dyr manøvre. Lige nu koster en el-lastbil tre gange så meget, som en lastbil der kører på diesel.

Dertil kommer, at transportvirksomhederne også skal investere i ladestandere, hvor regningen hurtigt løber op i millioner, hvis flere lastbiler skal lades op samtidig.

Derfor foreslår DI Transport økonomisk kompensation til den grønne omstilling i transportbranchen. 

- Transportbranchen skal bidrage til, at vi når klimamålene, men det kræver, at betingelserne er i orden. Lige nu er det for dyrt at køre med el-lastbiler. Derfor er det nødvendigt med tilskud til køb af el- eller brintlastbiler og ladestandere, hvis der skal flere elektriske lastbiler ud på vejene, siger Michael Svane, branchedirektør i DI Transport.

Klimarådet, der rådgiver regeringen, har fremlagt en rapport om potentialer for alternative drivmidler i den tunge transport. Klimarådet peger på, at der lige nu ikke findes én teknologi, der kan erstatte dieseldrevne lastbiler, da det afhænger af, hvilken transportopgave der skal løses.

DI er enig i den analyse.

- Vi er ikke der teknologisk, hvor batteridrevne lastbiler kan løse alle transportopgaver. Det handler både om rækkevidden og mængden af gods på bilerne. Derfor bliver vi også nødt til at gøre det mere attraktivt at køre på andre former for vedvarende energi - for eksempel biobrændstoffer og biogas, siger Michael Svane.

Klimarådet anbefaler, at dieselafgifterne bliver omlagt til en CO2-afgift. De skriver i rapporten, at det allerede nu er muligt at hæve afgifterne på diesel med 50 øre/l og peger endvidere på, at en kilometerafgift for lastbiler, som politikerne har vedtaget, ikke er egnet til at regulere CO2.

Opdateret 14. okt 2021