Danish Crown sammenlægger Pork og Foods

Bæredygtighed 9. jun 2021 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto: Danish Crown
  • Som led i koncernens nye strategi samles de to forretningsenheder Pork og Foods til en enhed

Skrevet af: Søren Tougaard

Klima bliver altafgørende i fremtidens fødevareproduktion overalt på kloden. Alene det perspektiv, at jordens befolkning ifølge prognoser fra FN vokser med 83 mio. mennesker om året, fortæller alt om udfordringen. 

Hos Slagterigiganten Danish Crown vil man skabe mere bæredygtige produkter i fremtiden. Derfor har virksomheden præsenteret en ny femårig strategi, Feeding The Future, der sigter mod at sænke klimaaftrykket fra mark til forbruger markant over de kommende år.  

Som led i strategien samler Danish Crown fra 1. oktober i år Danish Crown Pork, der står for at slagte ejernes grise og sælge det ferske kød, med Danish Crown Foods, som har ansvaret for at forædle det ferske kød til alt fra bacon til pølser.  

- Vi sigter mod at være den førende globale leverandør af kød målt på klimaaftryk i 2030. Derfor prioriterer vi i Feeding the Future-strategien værdi frem for volumen. For at opbygge en stærk position for vores produkter skal vi endnu tættere på kunder og forbrugere, og vi skal arbejde endnu tættere sammen på tværs af koncernen. Derfor samler vi alle de stærke kompetencer i Danish Crown Foods og Danish Crown Pork i én enhed, og jeg vil gerne understrege, at det bestemt ikke er en spareøvelse – men derimod en investering i fremtiden, forklarer Jais Valeur, Group CEO i Danish Crown.  

En enhed

Den nye forretningsenhed vil hedde Danish Crown og organiseres i de tre hovedområder Sales, Operations og Categories.  

Den hidtidige direktør for Danish Crown Foods, Kasper Lenbroch, får ansvaret for Sales som er den globale kommercielle organisation.

Søren F. Eriksen, der har stået i spidsen for Danish Crown Pork, bliver ansvarlig for Operations som dækker forsyningskæden, mens der er iværksat en rekrutteringsproces for at finde den person, der skal lede Categories hvori blandt andet de stærke varemærker Tulip, Friland og Danish Crown vil blive håndteret.

De tre direktører vil referere til Jais Valeur  

- For at nå de målsætninger, vi har sat os i Feeding the Future-strategien kommer vi til at genoverveje, innovere og investere i alle dele af vores forretning. Derfor er vi i strategiprocessen kommet frem til, at vi skal gå en ny vej, hvor vi samler de fantastiske kompetencer i Foods og Pork så vi sikrer et jord til bord perspektiv i hele værdikæden, siger Jais Valeur.

Danish Crowns ambition er at være klimaneutral i 2050 ved at have netto nul udledning af CO2. 

Opdateret 9. jun 2021