Ny rapport: Grænsehandel med nydelsesmidler faldt med 1 mia. kr. i 2020

Afgifter 15. okt 2021 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto: Helle-Karin Helstrand
  • En ny Skatteøkonomisk Redegørelse viser, at danskerne fortsat købte nydelsesmidler i grænsebutikkerne for 2,5 mia. kr. sidste år – trods corona

Opdateret....

Selv om grænsen til Tyskland var corona-lukket over flere omgange i 2020, hentede danskerne nydelsesmidler som øl, vin, slik og tobak i grænsebutikkerne. Men omsætningen faldt med ca. 1 mia. kr. og landede på ca. 2,5 mia. kr.

Det viser en ny Skatteøkonomisk Redegørelse, som Skatteministeriet netop har udgivet.

- Set i lyset af de meget betydelige rejserestriktioner i store dele af 2020, er det et højt tal, der netop er fremlagt, lyder det i en kommentar fra Claus Bøgelund Nielsen, vicedirektør i brancheorganisationen De Samvirkende Købmænd. 

I rapporten vurderes det, at grænsehandlen med nydelsesmidler i 2019 – altså før corona-pandemien – lå på 3,5 mia. kr. Grænsehandlen med nydelsesmidler, der er pålagt forskellige afgifter, kostede den danske stat ca. 750 mio. kr. i 2019.

Ser man på, hvor meget danskerne købte i alt i fysisk grænsehandel – altså inklusive varer som fødevarer og personlig pleje - skønnes den samlede traditionelle grænsehandel at have udgjort ca. 4,75 mia. kr. i 2020 (2021-niveau).

Fra 2019 til 2020 vurderes den samlede værdi af grænsehandlen dermed at være faldet med i alt ca. 3,25 mia. kr. (2021-niveau), svarende til et fald på godt 40 pct.

Ifølge rapporten har corona-pandemien også påvirket danskernes handel i udenlandske netbutikker. Efter en årrække med stor vækst vendte udviklingen i 2020, hvor e-grænsehandlen faldt med ca. 5 mia. kr. til ca. 45 mia. kr. Det skyldes ifølge rapporten, at danskerne købte færre rejserelaterede ydelser som eksempelvis hotelophold i udlandet.

DSK: Kig til Norge

Grænsen til Tyskland var lukket fra midt i marts 2020 og tre måneder frem og igen fra november.

De Samvirkende Købmand foretog i 2020 en undersøgelse blandt sine medlemmer. Den viste en markant stigning i salget af de grænsefølsomme varer i perioder med lukkede grænser. Salget af sodavand steg eksempelvis med 75 pct.

I år har DSK desuden fået Boston Consulting Group til at foretage en bredere analyse af grænsehandlens omfang. Den estimerer den årlige grænsehandel med dagligvarer før corona til 5,5 mia. kr. Heri indgår grænsehandel med nydelsesmidler.

I Skatteministeriets nye rapport vurderes det, at grænsehandlen i 2021 ligeledes vil være påvirket af pandemien.

I Norge besluttede man at fjerne afgifter for hvad der svarer til 2,6 mia. kr. i forbindelse med finansloven 2021 for at reducere den stigende grænsehandel i Sverige.

Det betyder f.eks., at slik og chokolade-afgiften helt er blevet fjernet i Norge, mens afgiften på øl og vin er blevet reduceret med 10 pct. 

Og de danske politikere bør skæve til Norge, hvis Danmark skal reducere handlen i de tyske grænsehandelsbutikker, mener Claus Bøgelund Nielsen. 

- Vi mener, at man bør lade sig inspirere af Norge, der har sænket en række afgifter markant, fordi man i Norge har erkendt, at den hjemvendte grænsehandel er et stort plus for norske virksomheder og norske arbejdspladser, siger han til Dagligvarehandlen. 

Opdateret 15. okt 2021