Den fysiske grænsehandel kan runde 10 mia. kr. om året 

Afgifter 8. mar 2021 - 2 min læsetid
This describes the image
Arkivfoto: Helle-Karin Helstrand
  • De forhøjede priser på tobak kan give en ekstra grænsehandel på 1,7 mia. kr.

Danskerne køber årligt dagligvarer for 5,5 mia. kr. syd for den dansk tyske grænse. Dertil kommer grænsehandlen med udvalgsvarer, der de seneste år har ligget på ca. 3,2 mia. kr.

Skatteministeriet har derudover vurderet, at vi de kommende år kan risikere en grænsehandel med tobaksvarer på ca. 1,7 mia. kr. året som følge af den vedtagne tobakshandlingsplan med stigende priser på cigaretter.

- Den samlede, traditionelle grænsehandel udgør altså nu over 10 mia. kr., hvortil kommer en ubekendt stor e-handel over grænserne, siger John Wagner, adm. direktør for De Samvirkende Købmænd og formand for Fonden af 1. oktober af 1959.

Tallene fremgår af en ny analyse som Boston Consulting Group har foretaget for Fonden af 1. oktober 1959, som er stiftet af Coop og De Samvirkende Købmænd.

Tallene er baseret på den stigende dagligvareomsætning i Danmark siden covid-19-nedlukningen i marts sidste år, og de er renset for den stigning, som skyldes, at kantiner, restauranter, caféer m.m. har været lukket.

Stopper man grænsehandlen, vil det betyde ekstra 5,5 mia. kr. i dagligvareomsætning - svarende til 100 supermarkeder - 4800 nye jobs, 2,0 mia. kr. i ekstra skatteindtægt til stat og kommuner og 400 mio. aluminiumsdåser til genbrug.

- Det koster butiksliv, beskæftigelse, uddannelsespladser og skatteprovenu i Danmark. Det er også klima- og miljømæssigt tosset, at en karavane af lastbiler transporterer dagligvarer til butikker syd for grænsen, hvorefter vi henter de samme varer hjem i biler med trailere fyldt med øl- og sodavand på dåser uden pant med det resultat, at de ender i vores dagrenovation eller i naturen i stedet for at blive genanvendt, siger John Wagner.

DSK foreslår tre politiske tiltag til nedbringelse af grænsehandlen:

- For det første bør punktafgifterne på de grænsehandelsfølsomme varer harmoniseres med de tyske afgifter. For det andet bør regeringen forlange af de tyske myndigheder, at danskerne skal betale dåsepant, som tilfældet er ved Tysklands øvrige grænser. For det tredje bør rejsegodsbestemmelserne strammes, så der f.eks. kun må indføres 200 cigaretter og ikke som nu 800 cigaretter ved en smuttur over grænsen. Det har franskmændene gjort, så det må vi også kunne gøre, siger John Wagner.

Opdateret 8. mar 2021