Planer om ABC Lavpris i Ringkøbing møder modstand

ABC Lavpris 14. feb 2022 -
This describes the image
Foto: Helle-Karin Helstrand
  • Købstadschef advarer om, at en ny stor dagligvarebutik vil være med til at tømme bymidten for liv

Dødsstødet til en planlagt ABC Lavpris på 3.500 kvm. i den nordlige del af Ringkøbing kan blive konsekvensen af et møde den 22. februar i teknik-og miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.  Kæden har grunden; men ikke det nødvendige plangrundlag.

Ifølge dokumenter, som Dagbladet Ringkøbing-Skjern er kommet i besiddelse af,  fremgår det, at administrationen ikke kan anbefale, at der igangsættes en planlægning for det ansøgte.

ABC Lavpris har købt grunden skråt over for en eksisterende Coop365 ved rundkørslen på hjørnet af Nordre Ringvej og Holstebrovej. Kæden har i forvejen butikker af omtrent samme størrelse i Videbæk og Tarm.

Den privatejede kæde har 14 butikker i Jylland og én på Fyn. Den 10. marts åbner kæden en ny butik i Fredericia.

Kernen i problemet for ABC Lavpris i Ringkøbing er antallet af kvadratmeter, da den har behov for mere plads, end et lokalcenter vil tillade. Derfor har kæden søgt om en ændring af kommuneplanen, så der kan etableres et såkaldt aflastningscenter. Det vil sige et område, der kan aflaste bymidten.

Og netop det vækker kritik fra Ringkøbings købstadschef Jacob Muldkjær Hansen.

I et høringssvar skriver han, at flere dagligvarebutikker uden for centrum vil trække trafik og handel væk fra detailbutikkerne i centrum og føre til en samlet lavere omsætning og tab af arbejdspladser for hele byen. 

Heller ikke Ringkøbing Udviklingsforum kan anbefale et aflastningscenter. Til gengæld kan man støtte etableringen af et lokalcenter i tilknytning til boligområdet i den nordlige ende af byen, fremgår det af Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Også ABC Lavpris har været hørt i sagen, og argumenterer ifølge dagbladet med, at kæden ikke vil være en konkurrent til butikker i bymidten, da ABC Lavpris alene forhandler dagligvarer.

Desuden lægger kæden i sit svar vægt på, at cirka halvdelen af dagligvarebutikkens areal på 3500 kvadratmeter består af lager og lignende, hvorfor selve butiksarealet ikke adskiller sig fra andre dagligvarebutikker. Og kæden mener ikke, at der er andre egne placeringer tættere på bymidten.


 

Opdateret 14. feb 2022