Salling Group modtager Ordblindeprisen 2022

Salling Group 5. okt 2022 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto: Salling Group
  • Ordblindeforeningen overrækker prisen ved et debat-arrangement i Bilka Ishøj i dag onsdag 5. oktober

Omkring 7 pct. af befolkningen vurderes at være ordblinde, og blandt Salling Groups medarbejdere er andelen mindst lige så høj.

Uddannelsesinstitutioner og mange virksomheder tilbyder i dag it-redskaber, men de færreste er opmærksomme på, at ordblinde nok har svært ved ord, men til gengæld er særligt stærke på en række eftertragtede områder, skriver Salling Group og Ordblindeforeningen i en fælles pressemeddelelse.

Her fortælles det også, at dagligvarekoncernen i dag 5. oktober ved et debat-arrangement i Bilka Ishøj modtager Ordblindeprisen 2022.

- Udover at fjerne de barrierer, der kan gøre det svært for ordblinde at udfolde deres fulde potentiale, arbejder Salling Group aktivt på at fremme de styrker, der følger med det at være ordblind. Det er en nytænkende og stærkt motiverende tilgang, der gør op med fordomme og tager afsæt i faktuel viden og forskning om ordblindhed, siger formand for Ordblinde/dysleksiforeningen Morten Kristen Rygner om valget af Salling Group som modtager af prisen.

- Undersøgelser viser, at ordblinde er gennemsnitligt bedre til at kommunikere, løse komplekse problemstillinger, tænke innovativt, kreativt, visuelt og skabe relationer. Det er kompetencer, der er kraftigt efterspurgte i Salling Group i særdeleshed og på arbejdsmarkedet i almindelighed. Men ofte spænder fordomme og manglende åbenhed om ordblindhed ben for at kunne bringe styrkerne i spil, siger HR-direktør i Salling Group Louise Gade.

 

Det gør Salling Group:

- Læse- og skriveredskabet IntoWords fra Vitec MV bliver stillet til rådighed for alle medarbejdere, der har brug for det. IntoWords kan installeres på både pc, smartphone og PDA’er (håndholdt skanner, som butikspersonale bruger, fx når varer skal på plads).

- Jobsøgende kandidater tilbydes en nonverbal test som alternativ til de klassiske personligheds- og færdighedstest i rekrutteringsprocessen.

- Alle ledere gennemfører kursus om ordblindhed, ledernes rolle i at skabe åbenhed, nedbryde fordomme samt kaste lys på styrkerne, ligesom de introduceres  til programmet IntoWords, så de bedre kan støtte medarbejdere og kolleger med ordblindhed.

- Intern kampagne med bl.a. online vidensportal og ikke mindst synlige rollemodeller på tværs af organisationen er med til at skabe åbenhed og faktabaseret viden om ordblindhed.

- Undervisere på Salling Groups elevuddannelser har opkvalificeret deres kompetencer ift. at kunne støtte ordblinde elever bedst muligt.

- Salling Group er som den første virksomhed i Danmark blevet certificeret læse- og skrivevenlig arbejdsplads af virksomheden Vitec MV, der står bag læse- og skriveredskabet IntoWords

 

Opdateret 5. okt 2022