Salling Group certificeres som den første ordblindevirksomhed

Salling Group 3. okt 2022 -
This describes the image
Foto: Colourbox
  • I forbindelse med den internationale ordblindeuge i uge 40 er indført en ny Vitec MV-certificering, der sætter fokus på læse- og skrivevenligheden

98 pct. af danske voksne siger, at de har behov for at kunne læse i deres job. Nutidens arbejdsfunktioner er nemlig oftest koblet op på en eller anden form for it-platform, hvad enten det drejer sig om kommunikation med kunder, lagerstyring, produktion, indkøb, registrering af arbejdsopgaver eller noget helt femte.

Men ikke alle har forudsætningerne til at modsvare de krav.

Med en ny certificering af læse- og skrivevenlige arbejdspladser, giver Vitec MV sin anerkendelse til udvalgte virksomheder, der udmærker sig inden for læse- og skrivevenlighed. Det sker i forbindelse med Ordblindeugen i uge 40.

Nu har Salling Group som den første virksomhed modtaget sin officielle certificering.

- Vi har sat målrettet ind for at komme fordomme til livs, skabe åbenhed og helt praktisk fjerne barrierer for ordblinde kolleger, så de har samme forudsætninger som deres kolleger for at få succes i deres arbejde, fortæller Louise Gade, HR-direktør i Salling Group.

- Ordblinde har opdyrket særlige kompetencer, netop fordi de er ordblinde og har kompenseret for det gennem livet. De er ofte bedre til relationer og til visuel kommunikation. De er ofte også mere kreative og innovative end gennemsnittet og dygtige til tal. Alt sammen kompetencer, der er værdsat i retail.

Den seneste PIIAC-undersøgelse, foretaget af OECD, kortlagde læsefærdigheder under middel hos op mod halvdelen af os voksne danskere. Dette skyldes enten ordblindhed (hos cirka 7 pct.), tosprogethed eller mere generelle læse- og skriveudfordringer.

Hans-Erik Schou, adm. direktør i Vitec MV, siger om certificeringen:

- Vi lancerer landets første certificering af Læse- og skrivevenlige arbejdspladser, fordi vi mener, at alle mennesker har ret til de samme muligheder for at udvikle sig.

Hos Vitec MV har vi mere end 30 års erfaring fra uddannelsesverdenen og erhvervslivet, og på begge områder ser vi, at læse- og skrivevenlighed gør en forskel – både for den enkelte og for virksomheden. Vi ser blandt andet en højere effektivitet, større arbejdsglæde og flere muligheder for kompetenceudvikling.

I de her tider, hvor rekruttering og medarbejderfastholdelse er en betydelig udfordring, ønsker vi at slå et slag for, at mulighederne ligger lige for. Det handler om at få øje på dem – og det må man sige, at Salling Group gør.

 

 

Opdateret 3. okt 2022