Konkurrenceankenævn: FK Distribution har misbrugt sin dominerende stilling

Markedsføring 28. apr 2021 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto: John Ehbrecht
  • Forbruger-Kontakt har sikret sig brugere på MineTilbud og skabt ulig konkurrence i forhold til lignende platforme som blandt andet etilbudsavis

Konkurrenceankenævnet har nu afgjort, at FK Distribution, der blandt andet har monopol på omdeling af tilbudsaviser, har misbrugt sin dominerende stilling.

Dermed stadfæster nævnet Konkurrencerådets oprindelige afgørelse fra juni 2020.

FK Distribution har ifølge kendelsen misbrugt sin dominerende stilling med en adfærd, der kunne afskære konkurrenter som etilbudsavis fra det voksende marked for digital visning af tilbudsaviser i Danmark.

Misbruget skete i forbindelse med FK Distributions salg af distribution af adresseløse forsendelser i Danmark. Hvis en kunde ville benytte FK Distribution som distributør af adresseløse forsendelser, så var det en betingelse, at kunden også købte visning af sine tilbudsaviser på FK Distributions digitale platforme, blandt andet minetilbud.dk.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen, siger:

- FK Distribution har som den eneste landsdækkende distributør af adresseløse forsendelser i Danmark et særligt ansvar for ikke at skade konkurrencen. Men virksomheden har brugt sin magt på markedet for adresseløse forsendelser til at opnå en uretmæssig konkurrencefordel på det relativt nye, men voksende marked for digitale platforme for tilbudsaviser i Danmark.

- FK Distributions adfærd kan være gået ud over konkurrenter samt kunder som for eksempel store dagligvarekæder og andre, der markedsfører sig via fysiske eller digitale tilbudsaviser i Danmark.

I sin kendelse skriver Konkurrenceankenævnet:

”Konkurrenceankenævnet finder, at koblingsklausulen konkret var egnet til at begrænse konkurrencen ved at give Forbruger-Kontakt en sikkerhed for, at et stort antal kunders tilbudsaviser, herunder store og vigtige kunders tilbudsaviser, blev vist på MineTilbud, hvilket på den ene side har sikret Forbruger-Kontakt flere brugere på MineTilbud, og på den anden side – og derved – har reduceret kundernes incitament til at anvende og betale for alternative digitale platforme for tilbudsaviser.”

Misbruget har fundet sted i perioden 2018 til oktober 2019.

Fra den 1. januar 2018 var FK Distribution den eneste landsdækkende distributør af adresseløse forsendelser i Danmark, fordi PostNord stoppede med at udføre den opgave.

Markedet for distribution af adresseløse forsendelser har de senere år været faldende, mens markedet for digitale platforme for tilbudsaviser har været i vækst. De to markeder er forbundne i den forstand, at en stor del af annoncørerne (for eksempel store dagligvarekæder) er kunder på begge markeder.

Konkurrencerådet besluttede i forbindelse med sin afgørelse i sommeren sidste år at anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse.

Opdateret 28. apr 2021