Minister ser borgerdrevne købmandsbutikker som en succes

Lovgivning 6. maj 2024 -
This describes the image
Morten Dahlin (V) er minister for byer og landdistrikter og desuden kirkeminister og minister for nordisk samarbejde. Foto: Marie Hald
  • Folketinget skal drøfte fortsat økonomisk støtte, siger Morten Dahlin (V)

Skrevet af: Henrik Denman

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin (V) mener, at støttepuljen til borgerdrevne dagligvarebutikker har været en succes. Regeringen står nu for at drøfte med Folketingets øvrige partier, om der kan skabes flertal for at fortsætte den populære økonomiske pulje til borgerdrevne dagligvarebutikker i mindre bysamfund.

Det siger Morten Dahlin til Dagligvarehandlen.dk.

Han mødtes mandag med De Samvirkende Købmænd og Landdistrikternes Fællesråd i anledning af, at regeringen har udpeget et udvalg, der skal fordele 140 mio. kr. til udviklingen af bymidterne i landets små og mellemstore byer.

– Jeg er som minister for byer og landdistrikter optaget af, at vores mindre og mellemstore byer har et levende butiksliv, som skaber aktivitet, siger han.

En stor succes
Et af ønskerne fra DSK er, at den lokale købmand sikres bedre adgang til finansiering, og at puljen for støtte til at etablere og udvikle borgerdrevne dagligvarebutikker i landdistrikter skal videreføres.

– Vi er i gang med at se på ordningen for borgerdrevne købmandsbutikker, som har været en stor succes, og der kommer til at være en politisk diskussion, om den kan fortsætte. Jeg kan bare sige, at jeg synes, at ordningen har været overvejende positiv. Så tager vi en drøftelse med partierne om den skal fortsætte.

Går du ind for, at den skal fortsætte?

 – Jeg synes, at den har været en stor succes. Nu er vi i gang med at kigge på, hvor stor en succes den har været. Min umiddelbare opfattelse er, at den har været en meget stor succes, og så må vi jo tage en drøftelse med Folketingets partier, siger Morten Dahlin til Dagligvarehandlen.dk

– Vi kommer til at føre en offensiv politik for at skabe mere liv i vores bymidter for at skabe mere liv på landet og i forhold til at booste turisme i vores landdistrikter, som kan være med til at holde liv i vores landdistrikter.  

– Jeg har også personligt stor tilhænger af, at unge skal have nogle fritidsjobs. Derfor ser jeg frem til at få nogle konkrete bud på, hvordan vi kan ændre reglerne, så flere unge kan få et fritidsjob, også i en dagligvarebutik.

Aflastningscentre
Morten Dahlin noterer sig ønsket fra DSK og Landdistrikternes Fællesråd om at sætte stop for nye aflastningscentre.

– Man skal være varsom med som landdistrikt-aktør at ønske sig opstramninger i planloven. Hvis man først åbner for opstramninger, er der rigtig mange på begge sider af Folketinget, der har ideer til, hvor man kan stramme op, og det tror jeg ikke er fordrende for livet i landdistrikterne. Men jeg hører de to organisationers pointe, men her har kom-munerne også et meget stort ansvar. Jeg mener, at det er en opgave for kommunerne.

Ministeren mener samtidig, at det er vigtigt, at de danske forbrugere selv støtter det lokale handelsliv og ikke lægger for meget handel på nettet.

– Hvis man vil have levende byer i Danmark og vil have en gågade, der ikke er præget af tomme butikker, så må man selv et ansvar for at handle lokalt og lægge sine penge i de butikker, man gerne vil have overlever. Gør man ikke det, så kan vi tage nok så mange initiativer fra politisk hold. Man vil altid kunne finde en vare eller dagligvare i en af de mange netbutikker, som altid vil være billigere. Der er et personligt ansvar for at bevare livet i de mindre byer, siger Morten Dahlin.
 

Opdateret 6. maj 2024