DSK ønsker stop for nye aflastningscentre

Lovgivning 6. maj 2024 -
This describes the image
Min Købmand i Østerild er blandt de 96 borgerfinansierede butikker, som Dagrofa står bag. Arkivfoto: Helle-Karin Helstrand
  • Nye centre rammer dagligvarebutikker på landet, siger Jannick Nytoft fra DSK

Skrevet af: Henrik Denman

Overalt i landet har kommunerne i dag mulighed for at give plads til nye aflastningsområder udenfor bymidterne. Her åbner typisk store butikker, der sælger pladskrævende varer, men mange aflastningscentrene får også en stor dagligvarebutik. 

Den udvikling er så stor en trussel mod dagligvarebutikker i mindre byer i landdistrikterne, at De Samvirkende Købmænd opfordrer regeringen og Folketinget til at sætter en stopper for nye aflastningscentre.

– Vi kommer ikke uden om at anbefale, at hvis vi ikke kan få et fuldstændigt stop, så et flerårigt stop for flere aflastningsområder, hvis man ønsker et Danmark i balance, lyder den klare besked fra adm. direktør i DSK, Jannick Nytoft.

Beskeden blev mandag givet til minister for byer og landdistrikter, Morten Dahlin (V), da han mødtes med DSK og Landdistrikternes Fællesråd.

Ministeren var umiddelbart forbeholden overfor udsigten til en strammere planlov, som sætter stop for flere aflastningscentre:

– Man skal være varsom med som aktør i landdistrikterne med at ønske sig opstramninger i planloven. Hvis man først åbner for opstramninger, er der rigtig mange på begge sider af Folketinget, der har ideer til, hvor man kan stramme op, og det tror jeg ikke er fordrende for livet i landdistrikterne, siger Morten Dahlin.

Fald i omsætning
På mødet med Morten Dahlin præsenterede både DSK og Landdistrikternes Fællesråd en række anbefalinger, og her var to centrale emner aflastningsområder og fremtidig økonomisk støtte til borgerdrevne butikker. Regeringen har netop udpeget et nyt udvalg, der skal fordele 140 mio. kr. til udviklingen af bymidterne i landets små og mellemstore byer.

DSK har lavet nye beregninger, der viser, at aflastningsområder kan betyde mærkbare fald i omsætningen hos de eksisterende dagligvarebutikker i de mindre byer. Kommunale analyser viser, at der kan forventes omsætningsfald på mellem seks og 21 pct., når der udlægges et nyt aflastningsområde eller et eksisterende aflastningsområde udvides.

Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, siger, at ikke kun aflastningscentre, men også dagligvarebutikker ved rundkørsler uden for de større byer giver problemer:

– Det er en endnu større udfordring, hvis man placerer dagligvarebutikkerne ved rundkørsler ved indfaldsveje. Vi kan se, at det påvirker folks indkøbsmønster i bycentrum. Der bliver mindre grundlag for at tage ind til byens centrum, men det påvirker også landsbyernes dagligvarebutikker i negativ retning. Derfor har det en dobbelt skadelig effekt, hvis vi vil have de levende bymidter og en lokal dagligvarehandel i de mindre lokalsamfund. 

Jannick Nytoft fra DSK siger, at stærke købmænd skaber liv i mange lokalsamfund. Købmanden er ikke blot ind-købssted for beboernes dagligvarer, men fungerer også som pakkecentral, udleveringssted af medicin, som socialt samlingspunkt og som bidragsyder til lokalsamfundets sociale liv.

– Købmanden er et lokalt samlingspunkt. En ny undersøgelse, vi har lavet sammen med Norstat, viser, 71 pct. af danskerne mener, at den lokale købmand er samlingspunktet i lokalsamfundet. Vi kan dermed konstatere, at et massivt flertal af danskerne mener, at den lokale købmand er meget vigtig. Omdrejningspunktet for livet i lokalsamfundet er den lokale købmand, den lokale skole og den lokale idrætsforening.

Fortsæt med støtte
DSK ønsker også, at købmændene får bedre adgang til finansiering.

– Vi ønsker fortsat støtte til etablering af borgerdrevne dagligvarebutikker, og det vil sige, at politikerne skal videre-føre og styrke støttepuljen til borgerdrevne dagligvarebutikker, siger Jannick Nytoft.

Det ønske er ministeren positivt indstillet overfor.

– Jeg er positivt indstillet overfor puljen for borgerdrevne købmandsbutikker. Jeg noterer mig også ønsker om både at forlænge og øge størrelsen på puljen, man kan søge fra, siger han.

DSK mener, at der skal være bedre adgang til finansiering, hvis der skal liv i landdistrikterne. Som forholdene er i dag er det ofte vanskeligt for en købmand at finde vej til finansiering af en ny butik eller til at forbedre en eksisterende butik.

Særligt reglerne om værdiansættelse kan spænde ben for mange købmænds ønsker om enten at etablere en ny butik eller at forbedre eller udvide den eksisterende butik.

Mange vælger derfor at se på mulighederne for borgerfinansiering. DSK opfordrer til, at den hidtidige støtteordning kan fortsætte, og at adgangen til finansiering bliver nemmere, mere sikker og mere fleksibel.
 

Opdateret 6. maj 2024