Dansk Erhverv vender tomlen nedad til kilometerafgift for lastbiler

Lovgivning 28. mar 2023 -
This describes the image
Foto: Royal Unibrew
  • En vejafgift på 1,30 kr. per kilometer for lastbiler fra 2025 er den forkerte vej at gå i forhold til den grønne omstilling af transportbranchen, mener erhvervsorganisationen

Skrevet af: Søren Tougaard

Regeringens forslag om at indføre en vejafgift for lastbiler fra 1. januar 2025 møder kritik fra erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

Forslaget betyder, at lastbiler, der kører på benzin og diesel i snit skal betale en afgift på 1,30 kr. per kilometer. Ifølge skatteministeriets beregninger vil forslaget hente 3,6 mia. kr. ned i statskassen hvert år, hvoraf de 1,1 mia. kr. skal bruges på at fremme grøn transport. 

Hos Dansk Erhverv mener man derimod, at en ny kilometerafgift for lastbiler bremser den grønne omstilling, koncentrerer virksomheder i storbyer og gør det dyrere at drive virksomhed.

- Vi kunne vel som samfund godt have levet mere flere regler, hvis det til gengæld havde givet et markant bidrag til den grønne omstilling. For vi skal alle sammen gøre vores til, at vi kommer i mål med den grønne omstilling. Men afgiften vil kun medføre marginale forbedringer i landtransportens CO2-udslip. Regeringen regner selv kun med 0,2-0,3 mio. ton CO2 årligt. Transportbranchen selv tror ikke engang vi når derop, fordi tallet baserer sig på, at vi vil køre færre lastbilkilometer under det nye system. Det gør vi næppe, for kunderne er der jo stadig, og varerne skal jo stadig køres til virksomheder, butikker og private. Det føjer spot til skade, at afgiften vil gøre det dyrere at drive virksomhed i yderområderne, fordi der skal køres flere kilometer for at nå frem til kunderne. Det vil forstærke tendensen mod at både mennesker og virksomheder koncentreres i de store byer, hvilket er i strid med en politik om et Danmark i balance, lyder kritikken fra Dansk Erhvervs adm. direktør Brian Mikkelsen.

Med forslaget kigger mange vognmænd ind i ekstra årlige udgifter på et sekscifret beløb, som er en regning, der bliver sendt videre til kunderne og i sidste evne havner oveni priserne i butikkerne. 

Den 13. marts forsvarede skatteminister Jeppe Buus (S) regeringens syn på en vejafgift for lastbiler. 

"Regeringen har med regeringsgrundlaget sat de mest ambitiøse klimamål for Danmark nogensinde. Hvis Danmark skal leve op til de CO2-reduktioner, der følger heraf, er der også behov for en grøn omstilling af den tunge vejtransport. En ny kilometerbaseret og CO2-differentieret vejafgift for lastbiler bidrager til denne omstilling. En kilometerbaseret vejafgift indebærer både incitamenter til den grønne omstilling, og en mere præcis beskatning af lastbiltrafikkens andre påvirkninger af omgivelserne, herunder slid på vejnettet, ulykker, støj, luftforurening og bidrag til trængsel. Afgifter på lastbiltrafik er i dag fastsat betydeligt under disse omkostninger for samfundet", lød det i et svar fra skatteminister Jeppe Buus (S) til spørger Niels Flemming Hansen fra Det Konservative Folkeparti.

Her kunne Jeppe Buus fortælle, at vejafgiften også kommer til at gælde udenlandske lastbiler, der kører i Danmark. 

Opdateret 28. mar 2023