Svansø-ejer halverer bundlinjen efter markant vækst

Leverandører 8. jun 2021 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Scandic Food
  • Nedskrivninger på lagre og tilgodehavender samt ekstra omkostninger til personale er årsagen til et resultatfald på 10 mio. kr. i Good Food Group 

Skrevet af: Søren Tougaard

Good Food Group (tidligere Scandic Food) fra Vejle har flere kendte mærkevarer som Svansø, Skælskør og Langelands i porteføljen.  

Selskabet producerer selv størstedelen af produkterne,  som afsættes i Danmark og eksport til 70 lande.

Sidste år havde fødevareproducenten en fremgang på lige under 25 pct. til ca. 644 mio. kr. mod 516 mio. kr. i 2019. 

Fremgangen er dels hentet på det danske detailmarked, der har oplevet en markant fremgang under corona, samt på eksportmarkedet. Derimod har Good Food Group, som alle øvrige fødevarevirksomheder, haft nedgang på foodservice. 

Trods en markant salgsvækst er årets resultat faldet med næsten 10 mio. til 10,8 mio. kr., hvilket svarer til et dyk på 48 pct. Øget omkostninger har sat sit præg på bundlinjen.  

"Resultatet er negativt påvirket af omstruktureringsomkostninger, som for året har betydet øget omkostninger til nedskrivning på lagre og kundetilgodehavender, samt ekstra omkostninger til personale. Personaleomkostninger er ydermere negativt påvirket af beslutningen om at styrke organisationen med henblik på den fremtidige vækststrategi", lyder det i beretningen fra ledelsen anført af bestyrelsesformand Jørgen Groth Dirksen og adm. direktør Lillie Li Valeur.      

Resultat på samme niveau 

Good Food Group har investeringsforeningen Maj Invest som majoritetsejer, mens en række pensionsselskaber for offentligt ansatte også er med i ejerkredsen. 

Virksomhedens ledelse forventer fortsat hård priskonkurrence. Samtidig er forventningen, at råvarepriserne og transportomkostningerne globalt set kommer under et stort pres.

Derfor forventes et aktivitetsniveau og resultat for 2021 at lande på samme niveau som i 2020.   

- Der fokuseres fortsat på gennemførelse af salgs- og marketingstiltag til stimulering og øgning af salget, ligesom der fortsat er fokus på optimeringer samt tiltag for opnåelse af yderligere effektivitetsforbedringer gennem større investeringer i produktionsanlæg, står der i ledelsesberetningen. 

Ved udgangen af 2020 talte Good Food Group 230 fuldtidsmedarbejdere. 

Opdateret 9. jun 2021

Vil du vide mere?