Easyfood kom ud af 2020 med millionunderskud

Leverandører 7. apr 2021 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Easyfood
  • Orklas convenience-forretning blev hårdt ramt af nedlukninger og ændrede forbrugsvaner under corona

Skrevet af: Søren Tougaard

Easyfood producerer og sælger convenience-produkter som pølsehorn, sandwich samt kager og brød til blandt andre kaffe- og cafékæder rundt om i Europa. På grund af coronanedlukninger har Easyfoods oplevet et markant dyk i omsætningen på 16 pct. i 2020 til 274,3 mio. kr.

Også resultat før finansielle poster gik kraftigt tilbage til et minus på 2,9 mio. kr. mod et plus på 20,6 mio. kr. i 2019.

Den store omsætningsfald sætter sig også tungt på bundlinjen, der ligeledes udviser et minus på 2,9 mio. kr. mod et plus på 15,2 mio. kr. i forrige regnskab.

Easyfoods ledelse med bestyrelsesformand Carsten Hänel og adm. direktør Flemming Paasch i spidsen peger da også på, at 2020 har været et vanskeligt år på grund af Covid-19. 

"Organisationen har været under stort pres fra marts 2020. Den nye markedsrealitet med nedlukninger og restriktioner samt ændret forbrugsmønster har krævet handling. Selskabet har taget de nødvendige skridt og tilpasset forretningen i overensstemmelse hermed. Produktionen blev gearet ned hen over sommeren og gearet op igen i efteråret som følge af den globale udvikling og de ændrede handelsmønstre hos kunderne. I det omfang det har været muligt og hensigtsmæssigt har Easyfood benyttet kompensationsordninger på godt 4,4 mio. kr. for delvis dækning af negative økonomiske følger fra Covid-19", fremgår det i regnskabet.

Venter plus i år 

Set isoleret betragter selskabets ledelse ikke 2020-resultatet for at være tilfredsstillende, men set i lyset af påvirkningen fra coronapandemien anses resultatet at være acceptabelt, hedder det i regnskabet.

Corona-påvirkningen i 2021 vil afhænge af pandemiens omfang og varighed, og Kolding-virksomheden arbejder både på tiltag, der kan afbøde for Covid-19 samt tiltag, der forbereder Easyfood til tiden efter Covid-19.      

*Ledelsen forventer i 2021 et positivt resultat, men det er vanskeligt at forudsige niveauet", står der i ledelsesberetningen.   

 

 

Opdateret 7. apr 2021