Nyt tema kvinder i ledelsen: Hver femte leder i dagligvarehandlen er kvinde

Kvinder i ledelsen 8. feb 2024 -
This describes the image
Dansk dagligvarehandel er præget af mænd på toppositionerne. Ingen kvinder er hverken topchefer eller bestyrelsesformænd. I flere butikskæder er de kvindelige chefer stort set ikke eksisterende. I Coops kæde Kvickly er der kun én kvindelige varehuschef blandt 65. Ingen af Bilkas varehuschefer er kvinder. Rema 1000 og Meny kæmper også med at tiltrække flere købmandskvinder.     Arkivfoto: Helle-Karin Helstrand
  • Ny analyse giver et overblik over, hvordan kønsbalancen er i dagligvarehandlen: i bestyrelseslokalet, topledelsen og blandt chefer i butikkerne. 

Skrevet af: Henrik Denman

Hver femte leder i dagligvarebranchen er en kvinde. Det viser en opgørelse, Dagligvarehandlen.dk har gennemført i de fire største koncerner i dagligvarehandlen.

Opgørelsen viser fordelingen af kvinder og mænd i ledelsen fordelt på de tre niveauer bestyrelse, topledelse og butik. Analysen omfatter tal indsamlet hos Salling Group, Coop, Dagrofa og Rema 1000.

Analysen viser, at andelen af kvinder som ledere i dagligvarehandlen samlet set udgør 22 pct. Den andel går igennem på alle ledelsesniveauer - bestyrelser, ledelser og butikschefer og købmænd. 

Discountkæderne 365 discount og Netto ligger med henholdsvis 34 og 33 pct. kvinder som butikschefer helt i top med vægtningen mellem mænd og kvinder. Til gengæld er der færrest kvindelige leder blandt varehuscheferne.

Bestyrelser
I dagligvarehandlens virksomheder er der stor forskel på, hvor mange medlemmer bestyrelserne omfatter. Antallet svinger fra fem bestyrelsesmedlemmer i Rema 1000 og til 12 medlemmer i Coop Danmarks bestyrelse.

Ser man på sammensætningen af mænd og kvinder i bestyrelserne, er kvinder underrepræsenteret - undtagen i bestyrelsen hos Rema 1000. Her er der et flertal af kvinder, idet tre personer ud af bestyrelsens fem medlemmer er kvinder.

"Vi har dermed en lige fordeling af mænd og kvinder i vores bestyrelse, da vi har sikret, at det underrepræsenterede køn udgør minimum 40 procent af den samlede bestyrelse," skriver Rema 1000 i sin seneste årsberetning.

I de fire bestyrelser, som er med i opgørelsen, svinger andelen af kvinder mellem 12 pct. i Salling Group og 60 pct. i Rema 1000.

Kvinder i bestyrelser:
60 pct. Rema 1000
33 pct. Dagrofa
17 pct. Coop
12 pct. Salling Group

Topledelsen
Ser man på virksomhedernes topchefer, er de alle mænd. De fire topchefer i dagligvarevirksomhederne er i Salling Group Anders Hagh, der er President og CEO, i Coop Danmark sidder Kræn Østergård Nielsen som adm. direktør, i Dagrofa er Tomas Pietrangeli koncernchef og i Rema 1000 er Henrik Burkal adm. direktør. 

Analysen viser, at der samlet i kæderne er 22 pct. kvinder i topledelsen. Det er forskelligt i de enkelte virksomheder, hvor mange personer der indgår i de respektive topledelser, og ifølge opgørelsen er der også udsving i, hvor stor en andel kvinder udgør.

Dagrofa har én kvinde i ledelsen. Det er HR-direktør Laura Marie Larsen.

Salling Group har to kvinder i ledelsen, nemlig Louise Gade, der er Executive Vice President med ansvar for HR, kultur og bæredygtighed, og Marianne Bedsted, som er Senior Vice President med ansvar for Salling stormagasin og de to franchiseforretninger Starbucks og Carl's Jr.

I ledelsen i Rema 1000 er der tre kvinder: indkøbs- og salgsdirektør Merete Kjærgaard samt Joanna Jelling og Karina Flensborg Hansen, der begge er kategorichefer.

Coop har tre kvinder siddende i ledelsen: Helle Ringer, som er direktør for strategi og transformation, Dorte Tandrup, der er direktør for marketing, samt HR-direktør Lotte Hjortlund Andersen.

Kvinder i topledelse:
33 pct. Coop
30 pct. Rema 1000
15 pct. Salling Group
11 pct. Dagrofa

Kædernes mål
I sin årsberetning skriver Rema 1000:

"Vi arbejder fortsat med at øge andelen af det underrepræsenterede køn i vores øvrige ledelseslag med særligt fokus på diversitet i vores rekrutteringsforløb."

Dagrofa skriver i sin årsberetning:

"Dagrofa har en ligestillingspolitik, hvor en af ambitionerne er at skabe en arbejdsplads med større lighed mellem antallet af kvinder og mænd på de øvre ledelsesniveauer, og hvor det underrepræsenterede køn som udgangspunkt udgør minimum 40 procent."

Coop skriver i sin årsberetning:

I 2025 tilstræbes en mere balanceret kønssammensætning i bestyrelsen, hvor kvinder udgør min. 40 pct."

Salling Group skriver i sin seneste CSR-rapport fra 2021, at koncernen i 220 havde en ambition om mindst 20 pct. kvinder på Director+ niveau, men konstaterer samtidig, at man ikke nåede målet. Målet for bestyrelsen var, at 40 pct. af posterne skulle være kvinder. Det mål nåede virksomheden ikke på det tidspunkt.

Butikschefer og købmænd
I kæderne er det især discountkæderne, der giver kvinder mulighed for at blive ledere. 

I analysen har kæderne givet tal for andelen af kvindelige købmænd, butikschefer og varehuschefer, og her ligger de to discountkæder Coop 365 og Netto helt i front med henholdsvis 34 og 33 procent kvindelige butikschefer. 

Antallet af kvindelige butikschefer og købmænd varierer meget. Netto toppen listen med 186 kvindelige butikschefer ud af 550 butikker, og Coop 365 discount har 123 kvindelige butikschefer ud af 363 butikker.

Købmandskæderne Spar, Min Købmand og Let-Køb har 102 kvindelige købmænd ud af de 413 butikker, kæderne omfatter.

Omvendt finder man den mindste andel af kvindelige ledere i de store varehuse Bilka og Kvickly, idet der ikke er kvinder på posten som varehuschefer i Bilka, og blandt Kvicklys varehuschefer er kun én kvinde, svarende til ca. 2 pct.

Kvinder som butikschefer og købmænd:
34 pct. 365 discount
33 pct. Netto
27 pct. Dagli'Brugsen
24 pct. Spar, Min Købmand, Let-Køb
12 pct. Føtex
10 pct. Rema 1000
8 pct. SuperBrugsen
7 pct. Meny
2 pct. Kvickly
0 pct. Bilka  
 

Om temaet kvinder i ledelsen:
Dagligvarehandlen har set nærmere på en af branchens største rekrutteringsudfordringer, nemlig manglen på kvindelige ledere. Branchen er i den grad præget og formet af købmænd gennem generationer. Og mændene er fortsat stærkt overrepræsenteret på de tunge poster i dagligvarehandlen. Det selv om alle aktører i branchen har et erklæret mål om at få tilført flere kvinder i bestyrelseslokalet, i topledelsen og blandt chefer og købmænd ude i butikkerne. I de kommende uger sætter Dagligvarehandlen fokus på emnet, så du får aktuel viden - og måske endda selv lyst til forandring. Vi snakker med eksperter, kvinder i topledelsen, kvindelige købmænd, butikschefer og meget, meget mere. 

Opdateret 2. mar 2024