Tænketank: Madspild skal ind i regeringens klimahandlingsplan

Miljø 18. dec 2019 -
2 min læsetid
This describes the image
Foto: Dansk Supermarked

I foråret nedsatte Miljø- og Fødevareministeriet en tænketank, hvis opgave er at komme med forslag til, hvordan vi reducerer madspild.

Tænketankens bestyrelse har mandat til én gang om året at forelægge anbefalinger til regeringen til initiativer, og nu er den kommet med sine første råd til fødevareminister Mogens Jensen.

Blandt opfordringerne lyder, at "forebyggelse af madspild bør indgå i regeringens klimahandlingsplan, at der skal fastsættes et mål for, hvor meget både branchen og de private husholdninger skal reducere deres madspild".

- Jeg vil gerne takke tænketanken for en række gode anbefalinger, som jeg kan tage med i regeringens videre arbejde for at mindske madspild. Vi har en klar ambition om, at danskerne generelt skal leve grønnere. Derfor er det også er helt sikkert, at vi i fremtiden skal smide langt mindre mad i skraldespanden, siger Mogens Jensen.

Ministeren siger også, at han vil fremlægge et udspil til at styrke indsatsen mod madspild, ligesom emnet allerede er på dagsordenen i regeringens nye klimapartnerskaber.

I klimapartnerskabet for Handel, som Netto-direktør Michael Løve er formand for, er blandt andet et "udvalg for madspild", som CSR-chef i Coop Signe Frese er formand for.

Læs også: Nettos topchef tager Coop-profil med i klimapartnerskab

Blandt medlemmerne af bestyrelsen i madspildstænketanken er madspildspioner og formand for Stop Spild af Mad, Selina Juul. På formandsposten er Flemming Besenbacher, der er bestyrelsesformand for Carlsbergfondet og Carlsberg.

Overskrifterne på tænketankens 10 anbefalinger lyder:

1. Inddrag madspild og fødevaretab i regeringens klimahandlingsplan

2. Etablér et tættere samarbejde på tværs af ministerierne

3. Fastsæt et 2030-reduktionsmål for hvert brancheled i fødevareværdikæden

4. Fastsæt et 2030-reduktionsmål for husholdninger

5. Styrk civilsamfundets engagement i kampen mod madspild

6. Understøt vidensopbygning og ny teknologi

7. Styrk information om muligheder for donation af overskudsmad til velgørenhed

8. Bidrag til mobilisering af andre landes indsats til indfrielse af FN’S Verdensmål 12.3

9. Inddrag FN’s Verdensmål 12.3 i en ny udviklingspolitisk strategi

10. Indsamling af data

Opdateret 13. jan

DH Food Professional banner