Prishop på tobak kan øge grænsehandlen med 10 pct.

Grænsehandel 18. dec 2020 - 2 min læsetid
This describes the image
Beregning viser, at når sidste etape af de planlagte afgiftsstigninger på tobak gennemføres pr. 1. januar 222, øges grænsehandlen med op til 1 pct. Foto: Ulrik Samsøe Figen

Når sidste etape af de planlagte afgiftsstigninger på tobak gennemføres pr. 1. januar 2022, vil det samtidig betyde en markant forøgelse af den samlede, fysiske grænsehandel på op mod 10 pct.

Det viser beregninger fra Skatteministeriet, som optræder i et svar til skatteordfører Louise Schack Elholm (V), som i slutningen af oktober stilede en række spørgsmål til skatteminister Morten Bødskov (S) - blandt andet beder ordføreren ministeren "give et fuldt dækkende skøn for udviklingen i grænsehandel samt taxfree med tobak og det deraf tabte provenu fra samtlige lande, danskere grænsehandler med."

Af svaret fra ministeren fremgår det, at myndighederne forventer, at den sidste afgiftsstigning på 5 kr. - så gennemsnitsprisen for en pakke cigaretter med 20 styk lander på 60 kr. - vil øge grænsehandlen med op mod 400 mio. kr.

I runde tal svarer det til, at den samlede grænsehandel i 2022 kommer til at vokse med 10 pct. Estimater har tidligere anslået at den samlede, fysiske grænsehandel udgør en værdi i omegnen af 4-4,5 mia. kr.

Gennemgang af afgifterne

Hos De Samvirkende Købmænd lægger vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen ikke skjul på, at man gerne så de stigende afgifter på tobak medføre lempelser andetsteds i afgiftshierarkiet.

- Højere afgifter på tobak er kommet for at blive - og vi er ikke uenige i, at vi skal have begrænset brugen af tobak særligt blandt børn og unge. Men vi mener, at man også bør kigge på andre dele af afgiftssystemet, såsom rejsegodsbestemmelserne og mængden af tobak, danskerne kan føre tilbage over grænsen fra både Tyskland og Sverige, siger han.

- De gamle regler, hvor du kan hjemtage op mod 800 cigaretter er fra en tid, hvor folk pulsede løs. I dag er 800 cigaretter noget over det niveau, man kan definere som "til eget forbrug," siger han og understreger, at danskerne ikke bliver sundere af at købe cigaretter i udlandet frem for herhjemme.

Opdateret 13. jan 2021