Indblik: Højere priser på cigaretter øger grænsehandel og smugleri

Grænsehandel 25. jul 2023 -
This describes the image
Politikerne drøfter en forhøjelse af tobaksafgifterne. Dagligvarehandlen
  • Nye tal om højere tobaksafgifter belyser den svære balance mellem øget folkesundhed eller et hul i statskassen

Skrevet af: Henrik Denman

Øget folkesundhed eller et hul i statskassen - det er et af de centrale spørgsmål, når det gælder en forhøjelse af cigaret-priserne herhjemme.

Spørgsmålet er igen kommet i fokus, da skatteminister Jeppe Bruus (S) for nylig fremlagde tal for, hvilke konsekvenser det vil få, hvis Folketinget vælger at hæve cigaretpriserne i danske butikker væsentligt.

Gennem en årrække har både politikere og faglige organisationer slået til lyd for, at cigaretpriserne bør hæves betydeligt, meget gerne op til 100 kr. for 20 cigaretter. Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen har længe anbefalet, at prisen på en pakke cigaretter kommer op på 90 kr. De er i de senere år bakket op af nogle af partierne, bl.a. SF og En-hedslisten.

Disse partier er også med på, at tobak udfases for de helt unge generationer. Det har fået andre partier i Folketinget, bl.a. De Konservative, til at advare imod, at det vil blive meget dyrt for staten, hvis prisen kommer op over 65 kr.

Tidligere skatteminister Karsten Lauritzen (V) har også været med i debatten og har bl.a. sagt om de manglende indtægter hos staten, som højere cigaretpriser vil medføre:

– De her tal viser, at der er en risiko for at slå et hul i statskassen, hvis tobaksafgifterne forhøjes så markant, som flere har været ude og foreslå. Jeg siger ikke, at højere tobaksafgifter ikke kan være et godt middel til at få færre til at begynde med at ryge. Men jeg tror ikke, det er det vidundermiddel, som mange vil gøre det til. Mange danskere vil bare købe deres cigaretter i udlandet eller på det sorte marked, sagde han for nogle år siden.

Dyrt for statskassen

Nu har regeringen lagt tal på bordet, der kommer med samme konklusion, nemlig at det vil blive dyrt for staten med de manglende tobaksafgifter.
 
Det fremgår af tal fra Skatteministeriet. Skatteminister Jeppe Bruus er blevet spurgt, hvad det vil koste statskassen, hvis politikerne hæver cigaretpriserne til 60 eller 70 eller sågar 100 kr.

Så stor en stigning i tobaksafgifterne vil koste staten mellem 75 mio. kr. og omkring fire mia. kr. afhængig af, hvor meget afgiften bliver forhøjet - og det tab i indtægter er varigt år efter år.

Nye tal fra Skatteministeriet i grænsehandelsrapporten peger i samme retning.

I forbindelse med finansloven i 2020 blev tobaksafgifterne forhøjet i 2020 og 2022 for at begrænse rygningen særligt blandt børn og unge. For en pakke 20 styk cigaretter svarer afgiftsforhøjelsen til, at priserne steg med ca. 14 kr. i april 2020 og yderligere ca. fem kr. i 2022.

Som Skatteministeriet skriver, kan de danske rygere reagere på tre måder, når tobakspriserne stiger. De kan øge udgifterne til tobak i privatbudgettet ved at fortsætte med at ryge, som de plejer. De kan reducere deres tobaksforbrug, fordi de ikke længere har råd til at betale for cigaretter eller ikke ønsker at fortsætte med at ryge så meget som de plejer. Eller de kan øge deres grænsehandel for at undgå at betale de danske afgifter.

Konsekvenser er kendt

Selv om det kun er få år siden, at tobaksafgifterne er blevet hævet, kan staten allerede nu se, hvordan mange danske rygere reagere.

I årene 2020-2021 er det svært helt at bedømme danskernes reaktion på de højere cigaretpriser, fordi alt i samme periode var forandret på grund af coronakrisen.

Men i 2022 faldt tobaksafgifterne fra knap ni mia. kr. til godt syv mia. kr, og i begyndelsen af 2023blev statens indtægter fra tobaksafgift også omkring syv mia. kr.

"Når niveauet for indtægterne ikke er steget til trods for de højere afgifter, afspejler det, at det afgiftsbelagte salg er faldet," skriver Skatteministeriet i sin rapport. 

Konklusionen i rapporten er, at mens danskernes køb af cigaretter i Danmark tilsyneladende er faldet, viser andre tal, at forbruget fortsætter på samme niveau som tidligere. Med andre ord: Grænsehandlen med cigaretter er steget.

Derfor skatteminister Jeppe Bruus' udmelding, at det blot vil blive endnu dyrere for den danske statskasse, hvis politikerne for alvor skruer tobaksafgifterne i vejret. Det vil givetvis ramme salget af cigaretter i de danske butikker, men det vil samtidig føre til en markant stigning i grænsehandlede cigaretter og smuglercigaretter.   
 

Opdateret 25. jul 2023